nedeľa, 28 novembra, 2021

Advokátka Krajníková vracia ÚDER Matovičovi a Čaputovej! „Zo „zdravia“ sa stala MANTRA fašizmu…“

Posledné články

Advokátka Krajniková vracia ÚDER Matovičovi a Čaputovej! Zo „zdravia“ sa stala MANTRA fašizmu…

Úvaha Adriany Krajnikovej k aktuálnej situácii na Slovensku.
„Covid test macht frei“ a my vám udelíme výnimky!

Zo „zdravia“ sa stala MANTRA fašizmu. Ďalšia bude Čaputovej MANTRA ekológie. A potom niečo iné… Nástrojom je vždy STRACH, výčitky zodpovednosti a dnes ako „benefit“ aj pojem „sloboda“ „ekológia“, alebo iná „hodnotová“ téma. Téma je nepodstatná. …Toto je fajn zohraná „partička“.

Zdroj: Igor Matovič. Foto N – Tomáš Benedikovič

Ľudia boli masívne znásilnení. Ľudia sa nechceli dobrovoľne testovať. Ľudia plačú, cítia sa nekonečne ponížení, ako obeť po znásilnení…, cítia sami k sebe odpor, hnus a dehonestáciu svojej dovtedajšej osobnosti. Presne, ako všetky obete znásilnenia… Ľudia začínajú mať psychické problémy. Matovič obrátil celé Slovensko na svoj obraz psychiatricky chorej obete… Svojho detstva… (Stále hovorím: s bláznom sa „nehraje“, nevyjednáva, od blázna sa dávajú ruky preč…, a Slováci ho zvolili na čelo štátu).

Zdroj: SME – JOZEF JAKUBČO

Ľudia sa nechceli dobrovoľne testovať, čo potvrdzuje sám autor „diela“ Matovič.
A obete prosí o odpustenie, ako každý psychopat. Súčasne ďalší psychopat Čaputová rieši právne nepodstatnú otázku, že na všetkých nevyšiel test, a vyjadruje podporu jednoty v„cieli“ dať sa všetci OTESTOVAŤ, z ktorej „zomknutosti“ štát prípadne udelí objektívne výnimky. Občania (!) nebojte sa na Slovensku umierať. Tento brebt nebol brebt… !!! Máme dočinenia so skutočnými morbídnymi bláznami.

 

Trochu pre pochopenie z histórie:

Fašistická ideológia je následkom 1. svetovej vojny, pričom prevzala myšlienky mnohých politických filozofov a teoretikov (ktorých doviedla do „dokonalosti“).

Jedným zo zdrojov bol Aristotelov a Hegelov organicizmus, nadraďujúci záujmy celku nad záujmy jednotlivca. Významnú úlohu zohrala aj teória elít, vysielajúca uplatnenie vodcovského princípu. „Osobnosťami“ fašizmu boli Benito Mussolini, Giovani Gentile aMario Palmieri, ktorý vo svojej Filozofii fašizmu označuje za základné princípy fašizmu jednotu, autoritu a povinnosť.

Nepripomína vám to niečo… ? Ja opakovane (ako trestný advokát roky pracujúci so psychopatmi a bláznami) tvrdím, že máme dočinenia s psychopatmi a bláznami. Ideologickými fašistami.

Matovičovi vyšlite SIGNÁL, ŽE NIČ MU NEODPUSTÍTE. To je to, čo platí na psychopata a čo ho položí. Najviac mu môžete „opätovať“, ak mu poviete, že odpustené nemá a nikdy mať nebude.

 

A teraz PRÁVNE:

Vo veci Uznesenia vlády SR, zo dňa 18.10.2020, č. 665, bol schválený
v bode A.1. návrh na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochorenia Covid-19 v čase núdzového stavu
v bode A.2 použitie ozbrojených síl SR na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochorenia Covid-19 v čase a v rámci odstraňovania následkov núdzového stavu

Čl. 5 ods. 3 Ústavný zák. č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu: V čase núdzového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území, a to najviac v tomto rozsahu:

a) obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia evakuáciou na určené miesto,
b) uložiť pracovnú povinnosť na zabezpečenie zásobovania, udržiavania pozemných komunikácií a železníc, vykonávania dopravy, prevádzkovania vodovodov a kanalizácií, výroby a rozvodu elektriny, plynu a tepla, výkonu zdravotnej starostlivosti, udržiavania verejného poriadku alebo na odstraňovanie vzniknutých škôd,
c) obmedziť výkon vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na rozmiestnenie vojakov, príslušníkov ozbrojených zborov, zdravotníckych zariadení, zásobovacích zariadení, záchranných služieb a uvoľňovacích a iných technických zariadení,
d) obmedziť výkon vlastníckeho práva k hnuteľným veciam zákazom vjazdu motorových vozidiel alebo obmedzením ich používania na súkromné účely a na podnikanie,
e) obmedziť nedotknuteľnosť obydlia na ubytovanie evakuovaných osôb,
f) obmedziť doručovanie poštových zásielok,
g) obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v určenom čase a zákazom vstupu na postihnuté alebo bezprostredne ohrozené územie,
h) obmedziť alebo zakázať uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať alebo zhromažďovanie na verejnosti podmieniť povoľovaním,
i) obmedziť právo slobodne rozširovať informácie bez ohľadu na hranice štátu a slobodu prejavu na verejnosti,
j) zabezpečiť vstup do vysielania rozhlasu a televízie spojený s výzvami a informáciami pre obyvateľstvo,
k) zakázať uplatňovanie práva na štrajk, zák. č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu:
l) vykonať opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze.

§ 4 ods. 4 písm. b) Zák. č. 321/2002 Z.z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky: Ozbrojené sily možno použiť na odstraňovanie následkov výnimočného stavu alebo núdzového stavu a na riešenie mimoriadnych udalostí.

S poukazom na vyššie uvedené je v predmetnom uznesení v bode A.1. schválená právna vec: „návrh na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva…“.

Vyvstáva otázka, aký je skutkový a právny dôvod schválenia označeného bodu uznesenia, t.j. aký bol skutkový a právny dôvod tohto celoštátneho testovania a použitia ozbrojených síl SR ?

Dávam do pozornosti (askutočne žiadam kolegov právnikov, ak sa JA mýlim, kontaktujte ma s opačným právnym argumentom), že s poukazom na Čl. 2 ods. 2 Ústavy SR, v predmetnom právnom akte uznesenia bodu A.1. absentuje príslušná citácia skutkovej vety a paragrafové ustanovenie zákona – v danom prípade citácia a označenie článku 5 ods. 3 príslušné písmeno a) alebo až l) Zák. č. 227/2002 Z.z.

S poukazom na Čl. 5 ods. 3 Ústavný zák. č. 227/2002 Z.z., základné práva a slobody možno obmedziť a povinnosti uložiť najviac iba v rozsahu jeho písmen a) až l).

Výroková veta označená v bode A.1. uznesenia „návrh na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva…“ vcitovanom zákone neexistuje !!! Súčasne táto výroková veta nemá žiadne paragrafové označenie (označenie článku s príslušným písmenom), keďže neexistuje.

(Rovnako, ako v rozsudku o uznaní viny a treste nemožno uznať vinu za skutok neexistujúci vskutkovej vete Trestného zákona a bez citácie jeho paragrafového ustanovenia, a tútovinu nemožno uznať za „vykreovaný“ skutok podľa vôle sudcu).

Bez citácie výroku aoznačenia paragrafu je predmetné uznesenie neplatné, neúčinné a nevykonateľné. (Ono je najmä nulitné, čo vysvetlím neskôr, nateraz „stačí“, že je právne nevykonateľné).

Na podklade tohto „uznesenia“ nemohlo z uvedeného dôvodu neúčinnosti a nevykonateľnosti (ostatné uvediem neskôr) dôjsť k testovaniu čo len jedného človeka, a už vôbec nie k testovaniu s nasadením armády.

Je v hrubom rozpore s Ústavou SR a Dohovorom o ochrane ľudských práv a slobôd, aby na základe tohto kolosálne nedovoleného úkonu vlády (nulitného, bezobsažného uznesenia) boli následne občania rozdeľovaní do „kategórie“ občanov s menšími a väčšími občianskymi právami, teda tých s „testom“ a „bez testu“, ana základe tejto „segregácie“ aby im boli poskytované, alebo odopierané základné práva na prácu, prístupu kvzdelaniu, zdravotníckej starostlivosti, spotrebiteľské práva a pod.

Nie ja hovorím nesprávne… Ale všetci, ktorí túto obludnú neústavnosť síce „v duchu“ uznajú (a uznať to objektívne musí každý príčetný právnik), ale sa proti nej nepostavia, a bez argumentov budú šíriť dezinformácie a nepravdu o mojom „nezákonnom“ konaní. Problém „zajtrajška“ je na ich rukách…

Takže ako to je pani prezidentka ? Toto ste si nevšimli… ? Nebolo treba 31.10.2020 vo Vašom prejave k „svetu“ stiahnúť armádu do kasární, namiesto Vašej prosby o jej zhovievavosť v dohliadaní na testovanie ? Na aké testovanie, titulom akého zákonného aktu, titulom akého zákona a ustanovenia, pani prezidentka ? Aký význam mal Váš žoldniersky, perfídny a manipulatívny prejav voči občanom, trasúcim sa spred straty zamestnania a inej šikany bez NECHCENÉHO testu, s „uistením“ ich ako sa môžu zo svojho „PRÁVA“ dať sa testovať „vyviniť“ ? „PRÁVA“ KTORÉ JE V SKUTOČNOSTI NECHCENÁ POVINNOSŤ, ŠIKANA A TEROR ?!

Na cintorín za blízkymi sme ísť nemohli, ale na TESTOVANIE museli !! Moja nebohá mama, ktorá mi odišla vo veku 46 rokov, Vás pozdravuje… Vaše konanie JE skutočne mimo rámca zákona a zdravého úsudku. Je choré… Jedného dňa Vám z toho bude zle, skutočne zle, a prídu aj vážne právne otázky aj od súdnych inštitúcii…

Otázka smeruje aj do radov SAK. Som to skutočne JA, ktorá hovorí nesprávne, ak namietam právne nedostatky paaktov (od opatrení ÚVZ po uznesenia vlády), v danom prípade citovaného uznesenia ?

Som to ja, ktorá konala nezákonne, ak som bránila svoju klientku pred legitímnym odporom pred nezákonným testom a jeho „náhradnými riešeniami“ ? Som to ja, ktorá konala nezákonne, ak som za klienta robila rozhodnutia – želané, ale aj keby neželané, kde iba advokát vie, čo, ako a kedy urobiť a povedať alebo nepovedať v prevzatej (!) veci v prospech klienta ?! Vy vôbec poznáte advokátske predpisy a vôbec podstatu a zmysel advokácie ???!!! To je vôbec základná otázka na vás ! Pretože vy všetci, ktorí sa snažíte „zápasiť“ proti mne v „predmetných“ otázkach, konáte neprofesionálne a nezákonne.

ÚVZ, vláda a prezidentka konajú v hrubom rozpore so zákonom, ak prijímajú nezákonné a nulitné akty, a prezidentka ich nenamieta. Ste si v predsedníctve SAK naozaj istí, že ja mám mať problém s licenciou, nie tí všetci, ktorí vrátane niektorých z vás páchajú a zakrývajú túto trestnú činnosť ? Ste si istí, že stojíte na strane zákona tak, ako je citované v Preambule Advokátskeho poriadku a ostatných advokátskych predpisoch ?

Osobitne k uzneseniu č. 665, zo dňa 18.10.2020, ktoré trpí vyššie uvedeným nedostatkom citácie skutkovej podstaty zákona a paragrafového označenia dávam do povedomia, že s poukazom na Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky, zo dňa 18.5.2016, sp. zn. I. ÚS 323/2016-46 a Rozsudok Najvyššieho súdu SR, zo dňa 12.12.2018, sp. zn. 8Sžr 52/2016, nulitu správneho aktu spôsobuje nedostatok právneho podkladu, neexistencia skutkového základu spôsobujúceho bezobsažnosť, požiadavka plnenia fakticky nemožného, neurčitosť a nezmyselnosť.

Ak je citované uznesenie právne správne, bude to treba právne argumentovať. Ono totižto nie je možné vydať právny akt, teda platný právny akt (pokiaľ sa nebavíme o paakte) bez citácie skutkovej vety zákona a jej paragrafového označenia. Či… ?! Podobne, ako nemožno vydať rozsudok bez znenia skutku a paragrafu v zmysle príslušného zákona. Pretože potom ide o PAAKT. Alebo je to inak… ?

https://youtu.be/8G4R8DECvFU

Takže takto vážení „stojí a leží“ právo a nulitné uznesenie č. 665, zo dňa 18.10.2020 o „povinnosti TESTOVAŤ“ A S ARMÁDU.

JUDr. Adriana Krajníková

  Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Picus Capital. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Picus Capital nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku.

Viac článkov

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Posledné články