pondelok, 24 januára, 2022

Ako reaguje Štefan Harabin na Kiskové urážky ?

Posledné články

Ako reaguje Štefan Harabin na Kiskové urážky ?

Odkaz Kiskovi a dekanovi v otvorenom liste

Súčasný prezident Andrej Kiska naposledy nielen urazil Rusko ale taktiež na akademickej pôde prezradil, kto by mal byť podľa neho prezident Slovenskej Republiky.

S pomedzi všetkých kandidátov si vybral troch, ktorých považuje za najviac demokratických. Čaputová, Mistrík a Mikloško sú favoritmi súčasného prezidenta. O ďalších kandidátoch Kiska nechce ani počuť. Je to predovšetkým sudca najvyššieho súdu Štefan Harabin, ktorý Kiskovi už dlho leží v žalúdku.

Pravdepodobne aj kvôli videám, ktoré Harabin pridáva o Kiskovi veľmi často. Uraziť však kandidáta na Akademickej pôde, kde by mal ostať názor neutrálny je opäť ďalší Kiskov „fail“.

Podľa Kisku už síce nestojí na čele súdnictva, ale ešte stále to bude ťažké a  nenašťastie, ešte budeme počuť jeho hlas.

Harabin na slová Kisku zareagoval otvoreným listom Dekanovi Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Týmto aj poukázal na neutralitu Akademickej pôdy, ktorá bola rečami Kisku zneužitá na propagáciu prezidentových kandidátov.

Celý otvorený list si pozrite tu:

Vážený pán dekan,

Médiá uverejnili 16. októbra 2018 informáciu o návšteve a aj prednáške pána prezidenta Andreja Kisku na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Akademickú pôdu považujem za posvätnú. Nikomu kto nemá k právu a zákonom žiadnu úctu nie je dovolené ju zneužívať a pošpiniť.

Pán Andrej Kiska zosobnil príklad porušovania práva a ústavných právomocí. Jeho výroky v určitých častiach majú náznaky výzvy na občianske nepokoje.

Vieme, že to môže skončiť aj občianskou vojnou v štáte. Rovnako jeho vystúpenie k osobe predsedu parlamentu v roku 2017 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sú potvrdením znevažovania funkcie parlamentu a jeho najvyššieho predstaviteľa. Na Slovensku je parlamentná demokracia.

Národná rada Slovenskej republiky je najvyšší zákonodarný orgán. Dehonestácia jeho najvyššieho predstaviteľa destabilizuje štruktúry štátu a v konečnom dôsledku zneisťuje občanov. Nemožno to chápať inak ako výrokovú nedbanlivosť voči riziku rozkladu suverenity Slovenskej republiky.

Tieto fakty Vám nemôžu byť neznáme. V tejto súvislosti je zarážajúce, že pán prezident, ktorý nie je znalcom domáceho, ani medzinárodného práva má odvahu pred študentmi ľahkovážne hodnotiť akútne rozhodujúce právne procesy súvisiace so štátnou suverenitou a ústavnosťou Slovenskej republiky.

Ctím si rodinu ako základ spoločnosti. Rodine a výchove mladej generácie je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť. To, čo do našich detí a našej mladej generácie vložíme, bude formovať ich osobnosť, prístup k práci, k dodržiavaniu zákonov, k pravde, úcte, hrdosti na vlastný národ a návykom v ich budúcich povolaniach. Nie je mi ľahostajné, že ide práve o Právnickú fakultu Vašej univerzity.

Treba si vážiť fakt, že univerzita vychováva budúcich právnikov, že ich vychovávať môže, že má dôveru rodičov, štátu, občanov a v neposlednom rade dôveru samotných študentov. Obávam sa, že takýmto konaním môžu byť v právnom povedomí študentov nezvratne spôsobené nenapraviteľné škody.

Ako právnik som pohoršený aj nad skutočnosťou, že Vaša univerzita umožnila pánovi Andrejovi Kiskovi predniesť reč plnú politickej propagandy a extrémnej nenávisti k iným názorom. Som presvedčený, že hrubo zneužil úrad prezidenta a akademickú pôdu tiež na priamu politickú podporu niektorých kandidátov pre budúcoročné voľby prezidenta republiky.

Neviem si predstaviť, ako majú Vaši študenti chápať fakt, že Vaša univerzita umožnila zasahovať do vzdelávacieho procesu ľuďom mimo právneho prostredia zakázanými metódami, všetko iba pre dosahovanie politických cieľov. A Vaša univerzita, so svojou úctyhodnou históriou a profesionálnou váhou sa proti tomu neohradí, ani predtým, ani potom? Aký morálny odkaz si z takejto skúsenosti majú študenti vziať?

Vážený pán dekan,

vzhľadom na platnú právnu zásadu „audiatur et altera pars“ si vyhradzujem právo vystúpiť na pôde Právnickej fakulty Vašej univerzity ako reprezentant Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v intenciách trojdelenia štátnej moci v hierarchii štátnych orgánov akým je aj najvyšší predstaviteľ nášho štátu, v rovnakej časovej dĺžke za účasti Vašich študentov.

Budem hovoriť o otázkach právnej podstaty suverenity štátu v medzinárodnom práve, postavení a vzťahu členského štátu a medzinárodnej organizácie, o znakoch rozkladu štátu a význame panstva práva. Môžem Vás ubezpečiť, že ako právnik mám bezvýhradný rešpekt k zákonom.

S úctou
JUDr. Štefan Harabin, predseda trestného senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Bratislava 20. október 2018

zdroj:http://www.infovojna.sk/article/harabinov-otvoreny-list-kiska-zosobnuje-porusovanie-prava-a-ustavnych-pravomoci-jeho-vyroky-maju-naznaky-vyzvy-na-obcianske-nepokoje

 

 

 

 

 

  Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Picus Capital. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Picus Capital nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku.

Viac článkov

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Posledné články