piatok, 18 júna, 2021

“Deti” z Refresher.sk zaútočili na Dr. Jozefa Tisa

Posledné články

Rozpútal VOJNU proti médiám! “Mám meniť svoje názory, lebo si to želá Čaputová? Nebudem súčasťou farma firiem vo svete…”

Rozpútal VOJNU proti médiám! Mám meniť svoje názory, lebo si to želá Čaputová? Nebudem súčasťou farma firiem vo svete...Opozičný poslanec a bývalý premiér Slovenskej...

VYZVAL Slovákov! Pokľaknite! Na našich slovanských životoch záleží! Blaha si pokľakol tam, kde to nikto nečakal…

VYZVAL Slovákov! Pokľaknite! Na našich slovanských životoch záleží! Blaha si pokľakol tam, kde to nikto nečakal...Slováci nemajú dôvod klaňať sa a ospravedlňovať Afričanom. Nečisté...

Slová, ktoré mu boli osudné?! “Z hrobu Jána Kuciaka dvihol jednu nohu a položil ju rovno na hrob generála Lučanského…

Slová, ktoré mu boli osudné?! "Z hrobu Jána Kuciaka dvihol jednu nohu a položil ju rovno na hrob generála Lučanského...Smrť Generála Lučanského šokovala celé...

LOCKDOWN počas LETA? Začína sa maľovať možnosť, ktorá sa Slovákom páčiť nebude…

LOCKDOWN počas LETA? Začína sa maľovať možnosť, ktorá sa Slovákom páčiť nebude...Situácia na Slovensku sa postupne "zelená". Na druhej strane prichádza čas dovoleniek do...
“Deti” z Refresher.sk zaútočili na Dr. Jozefa Tisa
Roky na strane pravdy, podporte nás aj vy, prosím.Už roky na strane skutočnej pravdy a ochrany tradičných hodnôt Slovenskej kultúry. Pomôžte nám vybudovať silné mediálne zázemie. Aj vďaka vašej podpore môžeme skutočne rást. Len vďaka vašej podpore funguje tento portál. Ďakujeme!     

Refresher.sk zaútočili na Tisa
Refresher.sk zaútočili na Tisa

Nedá sa mi nevyjadriť k “písalkom” prakticky k “deťom”, ktorí píšu články na Refresheri. Ak im odpustíme vysoký počet gramatických chýb, preklepov z neoverných zdrojov, tak áno, môžeme to nazvať článkami.

 

Autor článku Viktor. K napísal:
“Sympatický krok dvoch najväčších operátorov, ktorí nepomôžu sprostredkovať SMS hlasovanie, kým bude súčasťou reklám vlastizradca Tiso.”

Najzaujímavejšie na tejto vete je slovo vlastizradca. Ako som už vyššie spomenul, bolo by dobré, aby autor článku používal overené zdroje.

Jozefa Tisa nazvali zradcom a vlastizradcom komunisti, keďže prekazil SNP a presun k socializmu.
Túto mediálnu hru podľa zdrojov nerozpútali len spomenutí operátori ale aj mimovládne organizácie a židovskou slobodomuráskov lóžov B’nai B’rith.

Ak chce autor článku hladať vlastizradcu mál by zájsť do paláca.

 

Vyjadrenie Michala Kováča:  (“Deti” z Refresher.sk zaútočili na Dr. Jozefa Tisa)

Avšak ak chce autor trocha dovzdelať odporúčam:

 

Refresher.sk zaútočil na Dr. Jozefa Tisa

Autor následne píše:
“Len pre istotu opäť zopakujeme, že ide o prezidenta prvej Slovenskej republiky, ktorý nastolil totalitný režim, rasové zákonodarstvo a podieľal sa na prenasledovaní a následnej deportácii Židov. Na svedomí má aj boje po boku nacistického nemecka, potláčanie SNP a rozbitie Československa. Za všetky tieto zločiny proti ľudskosti bol nakoniec aj popravený. “

 

Nedá sa mi nespýtať čo bolo na jeho vládnutí totalitné?

  • To že sa postaral o to, že sme boli prvýkrat v dejinách samostatní?
    A samostatnosť nebola v tých dobách samozrejmosťou.
  • To, že sa občanom Slovenska nežilo nikdy predtým tak dobre?
    To, že sme vďaka nemu mali prvýkrat tropické ovocie ako kivi alebo banány?
    To, že sme mali kávu, čo nebola samozrejmosť pre široké obyvateľstvo.
  • To, že nám Česi závideli našú samostatnosť!
  • Deportácie?

Odporúčam autorovi článku pozorne čítať:

Prokuratúra,do ktorej patril aj Ivan Gašparovič, skúmala to, či bol Tiso vojnovým zločincom. Gašparovič povedal:

“Ja keď som bol generálnym prokurátorom, preskúmali sme túto vec (čo je Tiso vojnový zločinec) a môžem povedať že nebol.”

 

Deportácie židov

No, je verejne známe, že sa deportovali židia a Tiso poslal svojich vlastných občanov na smrť. To vôbec nepopieram.
Čo avšak treba zdôrazdniť je, že Tiso odmietal a vyhýbal sa stretnutiu s Hitlerom. A nebol nadšený z tohto, že musel deportovať židov zo Slovenska.
Avšak ak chodil autor článku v Refresheri do školy a mali tam matematiku a dejepis, tak si zrejme vie spočítať politickú sitáciu.

Čo mal robiť Tiso?
Oponovať?! Čoho následkom by bola invázia nemeckých vojsk a cesta autonómneho Slovenska by sa nadobro skončila. Takže by sme už asi reálne hovorili po nemecky a nežili na územi, ktoré nazývame Slovenský štát.

Ja odcudzujem smrť deportvaných židov!
Avšak na danú situáciu sa netreba pozerať len z jedného uhla.

 

Ďalší výmysel

Následne autor píše túto vetu opäť ničím nepodloženú a zrejme klamstvo:
“Za všetky tieto zločiny proti ľudskosti bol nakoniec aj popravený. “

Viktor. K (autor) si zrejme opäť nenaštudoval históriu a píše nezmysly.
Dr. Jozef Tiso nebol nikdy odsúdený a následne popravený za zločiny proti ľudskosti, ale za rozbitie prvej Československej republiky a preto aj označenie vlastizrada?.

 

Súdny verdikt – Dr. Jozef Tiso

Uvedenými činmi spáchal:
ad A I, II, III trestný čin domácej zrady podľa § 2 písm. a) nar. č. 33/1945 Zb. SNR v znení vyhl. č. 58/1946 Zb. n. SNR,

ad B I, II, III trestný čin domácej zrady podľa § 2 písm. a) až d) nar. č. 33/1945 Zb. SNR v znení vyhl. č. 58/1946 Zb. n. SNR,

ad C trestný čin zrady na povstaní podľa § 4 písm. a), b), c) nar. 33/1945 Zb. n. SNR v znení vyhl. č. 58/1946 Zb. n. SNR a trestný čin domácej zrady podľa § 2 písm. d) cit. nar.,

ad D trestný čin domácej zrady podľa § 2 písm. b) cit. nar., trestný čin kolaboranstva podľa § 3 písm. a), b), e) cit. nar. a trestný čin zrady na povstaní podľa § 4 písm. b) cit. nar. a to za priťažujúcich okolností.

Národný súd preto odsudzuje obžalovaného Dr. Jozefa Tisu na základe §§ 2, 3 sadzba 2 a § 4 nar. 33/1945 Zb. n. SNR v znení vyhl. č. 58/1946 Zb. n. SNR na trest smrti povrazom ako hlavný trest a podľa § 7 cit. nar., §§ 70 odst. 1 a 71 vyk. nar. č. 55/1945 Zb. n. SNR na stratu občianskych práv a podľa § 8 odst. 2 nar. č. 33/1945 Zb. n. SNR v znení vyhl. č. 58/1946 Zb. n. SNR a § 74 vyk. nar. č. 55/1945 Zb. n. SNR na konfiškáciu celého majetku obžalovaného, ako na vedľajšie tresty.

 

Na pochopenie verdikt domácej zdrady nie je vlastizrada!
Nepochopenie rozsudku je dobrý príklad neodbornosti slovenských médií. 

Ak je pre autora Refresheru (Viktora K.) problém pochopiť vyššie znenie odporúčam doslovné znenie rozsudku: (pozor touto vetou nespochybňujeme inteligenciu autora.., nižšie pod obrázkom)

Dr. Jozef Tiso súd
Dr. Jozef Tiso súd

 

Menom republiky a slovenského národa!

Národný súd v Bratislave na verejnom hlavnom pojednávaní konanom v dňoch 2.12.1946 -15.4.1947 za účasti predsedu Národného súdu dr. Igora Daxnera, ako predsedu, Ľudovíta Benadu, Jána Demiana, Štefana Gažíka, Štefana Ondruša, Pavla Poláka, Šimona Strúhanka, ako prísediacich, dr. Ľudovíta Rigana, plukovníka dr. Antonína Rašlu(12) a dr. Juraja Šujana, ako obžalobcov vyniesol dňa 15. 4. 1947 tento rozsudok:

Dr. Jozef Tiso, nar. 13. 10. 1887 vo V. Bytči, rím. kat., slob., dekan-farár v Bánovciach n. B., býv. prezident Slovenského štátu, národnosti slovenskej, československý št. občan, t. č. vo väzbe, je vinný, že:

A I. ako úradujúci podpresedu HSĽS a poslanec NZ za HSĽS svojou činnosťou od zjazdu HSĽS v Piešťanoch 20. 9 1936 vyvíjal politickú činnosť smerujúcu k odstráneniu demokratického poriadku v ČSR, zapojil sa do bloku protidemokraticky orientovaných národov Európy, ktoré už vtedy ohrozovali ČSR a svetový mier a bezohľadným uplatňovaním požiadavky autonómie aj “za cenu Republiky” využívajúc kriticky napätej medzinárodnej situácie, vedome oslaboval odolnosť ČSR a tým napomáhal úsiliu jej zahraničných nepriateľov o rozbitie ČSR, a to najmä tak,..

Ako si autor z Refresheru všimne tak som mu vyznačil odôvodnenie prečo bol Dr. Jozef Tiso odsúdený. Čiže nie za vlastizradu ako píše ale za odstránenie demokratického poriadku v ČSR a rozbite ČSR.

 

Zásluha Jozefa Tisu

“Autor článku zrejme nechápe, že vďaka Jozefovi Tisovi dnes môže svoje takzvané “články” písať po Slovensky a nie po Maďarsky alebo Nemecky.” Hrubá večšina dejepiscov potvrdzuje to, že vďaka Tisovi ostal odkaz na Štúra a ani Nemci, a ani Komunistni nám nezobrali náš jazyk.

 

Odporúčanie pre autora článku “Viktor K.” k jeho článku

Odporúčam autorovi do budúcna radšej zapracovať na dôkazoch a niečím podložiť túto tému. Prípadne doštudovať dejiny.
Naučiť sa gramatiku a radšej písať o teniskách a iných nezmysloch než orientovať fresh web na politické témy.

Článok Viktora K. nájdete tu: Telekom a Orange sa búria proti vlastizradcovi Jozefovi Tisovi…

Podľa mňa je refresher.sk jediný a tým padom najlepší web pre mladých, ale nie, čo sa týka politických tém.
Ale čo môžeme čakať od “detí”, ktoré sa hrajú na odborníkov a radi by sa vyjadrovali k dôležitým témam. Povedzme si, že popri teniskách a rapperoch sa to nedá.
Potreboval si autor kompenzovať svoje “ego” alebo niečo nižšie?

 


Zdroj:
https://refresher.sk/59703-Telekom-a-Orange-sa-buria-proti-vlastizradcovi-Jozefovi-Tisovi-a-sou-Najvacsi-Slovak-Zasahovat-bude-aj-NAKA?fbclid=IwAR3_rO0af3bzrkcr3C62q64VCA_bPwBRKpfQe-Z2G_bhQH9d6MmpitR5mhY&gdpr-accept=1,
http://karolveres.szm.com/DEJ/pramene/procesza3.htm,
http://jozeftiso.sk/jt/zo-zivota/1945-1947/25-194703178ba,
https://forum.valka.cz/topic/view/47676/Tiso-Jozef,
https://sk.wikipedia.org/wiki/Proces_s_Jozefom_Tisom,Alexandrom_Machom_a_FerdinandomĎurčanským,
https://www.yo,utube.com/watch?v=p90RqioAn5o&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1oG-TCk4v0V2pq6wuO2je9m_0g73LvW8GmHRqdMlS5wrn6yM4f0FVJiRQ,
https://www.sme.sk/c/887585/slovenski-slobodomurari-su-hlavne-z-bratislavy.html


Foto:
http://refresher.sk,
https://www.cas.sk/clanok/319477/posledne-dni-jozefa-tisa-na-uteku-s-nim-bol-aj-znamy-spisovatel,

PODPORTE NAŠU PRÁCU

  Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Picus Capital. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Picus Capital nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku.

Viac článkov

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Posledné články

Rozpútal VOJNU proti médiám! “Mám meniť svoje názory, lebo si to želá Čaputová? Nebudem súčasťou farma firiem vo svete…”

Rozpútal VOJNU proti médiám! Mám meniť svoje názory, lebo si to želá Čaputová? Nebudem súčasťou farma firiem vo svete...Opozičný poslanec a bývalý premiér Slovenskej...

VYZVAL Slovákov! Pokľaknite! Na našich slovanských životoch záleží! Blaha si pokľakol tam, kde to nikto nečakal…

VYZVAL Slovákov! Pokľaknite! Na našich slovanských životoch záleží! Blaha si pokľakol tam, kde to nikto nečakal...Slováci nemajú dôvod klaňať sa a ospravedlňovať Afričanom. Nečisté...

Slová, ktoré mu boli osudné?! “Z hrobu Jána Kuciaka dvihol jednu nohu a položil ju rovno na hrob generála Lučanského…

Slová, ktoré mu boli osudné?! "Z hrobu Jána Kuciaka dvihol jednu nohu a položil ju rovno na hrob generála Lučanského...Smrť Generála Lučanského šokovala celé...

LOCKDOWN počas LETA? Začína sa maľovať možnosť, ktorá sa Slovákom páčiť nebude…

LOCKDOWN počas LETA? Začína sa maľovať možnosť, ktorá sa Slovákom páčiť nebude...Situácia na Slovensku sa postupne "zelená". Na druhej strane prichádza čas dovoleniek do...

Suja daroval poslancovi SAS knihu rozvoja inteligencie pre deti! Potom prišlo to, čo nečakal…

Suja daroval poslancovi SAS knihu rozvoja inteligencie pre deti! Potom prišlo to, čo nečakal...Opozičný poslanec Miroslav Suja daroval pre poslancovi Žiakovi knihu rozvoja inteligencie...