nedeľa, 28 novembra, 2021

Ex-sudca Radačovský na rovinu o plánoch Matovičovej vlády. Poviem vám, prečo má vláda tak neskonalý záujem o prokuratúru

Posledné články

Ex-sudca Radačovský na rovinu o plánoch Matovičovej vlády. Poviem vám, prečo má vláda tak neskonalý záujem o prokuratúru

Ex-sudca a súčasný Europoslanec sa vo voľnom čase stále vyjadruje k aktuálnym témam. Tentokrát sa vyjadril k téme, ktorá mu je srdcu najbližšia a kde ako bývalí sudca ma v tejto problematike množstvo vedomostí. Radačovsky sa tak vyjadril k voľbe generálneho prokurátora, ktorej horúcim kandidátom je Daniel Lipšic .

Zdroj foto: Infovojna

Status Europoslanca Radačovského

Nemyslím si, že tieto názory, resp. politické kalkulácie majú reálny zmysel. V zmysle platného Zákona o prokuratúre č. 153/2001, konkrétne § 7 ods. 2 generálneho prokurátora vymenúva a odvoláva prezident SR na návrh NR SR.

V zmysle § 7 ods. 3 citovaného zákona o prokuratúre za generálneho prokurátora môže byť vymenovaný len prokurátor, ktorý dosiahol vek 40 rokov, ak s vymenovaním súhlasí a ak aspoň desať rokov vykonával funkciu prokurátora, sudcu alebo advokáta, z toho najmenej 5 rokov funkciu prokurátora alebo sudcu. Splnenie týchto podmienok overuje NR SR pred hlasovaním o návrhu na vymenovanie. Pán Lipšic tieto podmienky nespĺňa.

Zdroj foto: Pravda, Robert Hüttner

V súvislosti so špekuláciou o možnej nominácii pána Lipšica by mohol byť problém aj s ustanovením § 8 ods. 3 písm. c) zákona o prokuratúre, v zmysle ktorého prezident odvolá generálneho prokurátora na návrh NR SR, ak bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za spáchanie trestného činu. Aj toto ustanovenie pri širšom výklade zákona by mohlo byť problémom.

Nepredpokladám, aby súčasná vláda, viazaná aj aktami EÚ, účelovo, politicky, zmenila zákon, kvôli jednej osobe. Pritom som viac ako len presvedčený, že ani p. Lipšic by sa takýmto spôsobom nechcel zapísať do histórie demokratických zmien na Slovensku.

Nebolo by to tiež prospešné aj kvôli trestným stíhaniam niektorých koaličných ale aj opozičných politikov, pretože či už by bolo trestné stíhanie ukončené v ich prospech alebo neprospech, malo by vždy pečať a nádych možnej neobjektivity a absencie nestrannosti. A to nie je pre zachovanie právneho štátu a demokracie dobré.

Mohli by sme konštatovať, že je potrebné akceptovať výsledky demokratických volieb, teda vôľu ľudu a teda NR SR môže aj zmeniť platný zákon. Takto argumentujú pred Európskou komisiou aj zástupcovia Poľska a Maďarska, pokiaľ im je vytýkané, že ako štáty Únie nedodržiavajú princípy právneho štátu a demokratických hodnôt EÚ.

Je vecou názoru, či ich argumentácia obstojí alebo neobstojí, ja osobne ju nechcem hodnotiť, túto agendu majú na starosti moji kolegovia v EP a ja nechcem do toho zasahovať.

Nedávno však správne argumentoval môj kolega z EP, že tzv. vládne noviny sú tiež niečím, čo vzbudzuje obavy. S určitosťou viem, vzhľadom na dlhoročnú prax sudcu, že na území Slovenska existujú desiatky schopných a nezávislých prokurátorov, ktorí spĺňajú podmienky na post generálneho prokurátora.

Poznám desiatky sudcov a prokurátorov, ktorí, obrazne povedané, ani nevedia, kto je predseda vlády, minister spravodlivosti a pod., pretože ich politika nikdy nezaujímala a vykonávajú len svoju odbornú prácu. Treba mať tiež na zreteli, že posledné slovo pri vymenúvaní generálneho prokurátora má prezident republiky A na záver chcem uviesť len toto.

Osobne nemám nič proti p. Lipšicovi, ani proti žiadnemu politikovi a vôbec nemám proti nikomu nič osobné, čo sa mi zakódovalo do myslenia pri rozhodovacej činnosti sudcu.

Osobne som mal niečo len proti svojmu psíkovi Ruslanovi (moskovský strážny pes), keď ma naštval a nechcel počúvať, ale o 30 minút ma to prešlo.

Môj príspevok je možno úplne zbytočný a to, čo som postrehol v televíznych debatách a v tlači sú len zbytočné konšpirácie. Ale ako europoslanec by som sa hanbil, pokiaľ by v budúcnosti európsky parlament diskutoval o možnom uplatnení čl. 7 Zmluvy o EÚ vo vzťahu k našej vlasti, Slovensku, verím, že sa to nestane.

Slováci a Slovenky, hlavu hore!

S úctou JUDr. Miroslav Radačovský, nezávislý slovenský europoslanec

  Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Picus Capital. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Picus Capital nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku.

Viac článkov

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Posledné články