Kedy sa rozpadne Európska únia ?

FórumCategory: Európska úniaKedy sa rozpadne Európska únia ?
Kedy sa rozpadne Európska únia ? 1Andrej Staff asked 11 mesiacov ago
Európska únia je spoločenstvo štátov, ktoré má veriť v určité hodnoty slobody, solidarity a celistvosti. Je to však v skutočnosti pravda ? Alebo je to len sebaklam, ktorý potvrdzuje pravidlo naivity jednotlivých štátov.

Kedy sa rozpadne Európska únia ? 2

Na začiatku vzniku Europskej únie trvali štáty Nemecko a Francúzsko. Po spojeni a vytvorení niektorých zmlúv sa ( napríklad základna zmluva pre uhlie a oceľ ) pripojili ďalšie krajiny, ktoré vytvorili jednotné spoločenstvo. Práve Marshallová zmluva nielen zlepšila po vojnovom stave vojnou rozbité krajiny ale taktiež akoby spriatelila na umelo štáty, ktoré proti sebe v druhej svetovej vojne bojovali. Vzťahy Nemecka a Francúzska sa natoľko zlepšili, že v súčasnom ponímaní patria tieto štáty nielen medzi lídrov únie ale taktiež lídrov posledného slova.  Súčasný lídri Macron a Merkelová sú dôležitým kameňom rozhodnutí budúcnosti únie.

Kedy sa rozpadne Europska únia ?

To je filozofická otázka, ktorá trápi množstvo analytikov, ekonómov ale aj obyčajných ľudí. Práve teraz môže nastať zlomová situácia, ktorá ešte nikdy nebola tak napätá. Európska únia sa dostala do nenavrátiteľného konfliktu, ktorý jednoducho systematicky zlyháva na každej otázke. Práve únia a svetový lídri Nemecka a Francúzska chcejú tlačiť na jednotlivé štáty a tým porušovať akúkoľvek slobodu slova, solidaritu a demokraciu. Práve imigračný problém je hrozbou únie. Máj 2019 ukáže ako sa jednotlivé krajiny a ľudia rozhodnú. Ostanú krajiny v nepretržitom napätí, kedy je sloboda slova postupom času zakázaná ? Budú krajiny V4 nútené prijať tisícky migrantov, pretože im únia nedá eurofondy ?

Alebo príde k ozajstnej šokovej terapii, kde budú vládnuť nacionálne zoskupenia politikov ako Orbán, Salvíni či Le Penn. Či je táto druhá možnosť správna nikto nevie. Na  druhej strane neriešiteľná súčasnosť nemôže ostať len tak. Práve imigračná kríza ľudí rozhádala na 2 tábory.

 
 

Európska únia môže kedykoľvek “krachnúť” a to predovšetkým masívnym odchodom jednotlivých krajín, ktoré nesúhlasia s pro-imigračnou politikou západu. Kritickosť myslenia je však najdôležitejším faktorom, ako ďalej únia bude pokračovať. Európska únia však potrebuje lídrov, ktorí budú načúvať hlasom ľudu.

zdroje: https://www.youtube.com/watch?v=FhBIq591WKI, https://www.youtube.com/watch?v=ZWhACiHXlPE&t=41s,,