nedeľa, 28 novembra, 2021

Krajníková udelila LEKCIU, na ktorú Mikas nezabudne! „Prevádzky verejného stravovania ostávajú naďalej otvorené aj bez rúšok…“

Posledné články

Krajníková udelila LEKCIU, na ktorú Mikas nezabudne! „Prevádzky verejného stravovania ostávajú naďalej otvorené aj bez rúšok…“

Zdroj: Foto: TASR – Pavol Zachar (Mikas) – Adriana Krajníková- Facebook

Advokátka Adriana Krajníkova dvíha opäť tlak svojim neprajníkom. Podľa Krajníkovej prevádzky verejného stravovania ostávajú naďalej otvorené aj bez rúšok.

 

Toto je právne stanovisko nekompromisnej advokátky.

 

S poukazom na NULITU predmetnej vyhlášky ÚVZ č. 34, a to titulom už jej formálnych nedostatkov právnej formy aktu, a tiež titulom jej vecného nedostatku právneho nezmyslu, kde do inak uzavretých prevádzok je možné vstúpiť s nariadenými výnimkami, nie je daná právna povinnosť na uzavretie týchto prevádzok verejného stravovania.

 

Podľa § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka: Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku alebo na účel dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu.

 

Čl.  35 Ústavy Slovenskej republiky: Každý má právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť.

 

Na základe vyššie uvedených skutočností, kde nie je daný právny dôvod na uzavretie prevádzok verejného stravovania, a súčasne je podnikateľom daná povinnosť vytvárania zisku, tieto ostávajú otvorené.

 

Čl. 47 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky: Každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej správy od začiatku konania, a to za podmienok ustanovených zákonom.

 

S poukazom na citovaný článok ústavy žiadam príslušné orgány po začatí konania vo veci mojich klientov, aby v prípade požiadania o moje zastupovanie, či už ústne, alebo písomným oznámením, zabezpečili od začiatku konania moju prítomnosť, vrátane doručenia mi pred tým príslušných listinných podkladov do elektronickej schránky, a aby sa bez moje účasti v takomto konaní zdržali úkonov, vrátane vstupu do prevádzok, čo bez mojej prítomnosti nemá právne relevantný význam.

 

V opačnom prípade moji klienti vyvodia príslušnú, aj trestnú zodpovednosť voči porušovateľom ich práv.

JUDr. Adriana Krajníková

 

  Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Picus Capital. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Picus Capital nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku.

Viac článkov

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Posledné články