streda, 1 decembra, 2021

Lekcia, na ktorú prezidentka nezabudne! Takto advokátka Krajníková rozmetala prezidentku Čaputovú…

Posledné články

Lekcia, na ktorú prezidentka nezabudne! Takto advokátka Krajniková rozmetala prezidentku Čaputovú…

V súčasnosti najpopulárnejšia advokátka na Slovensku Dr. Adriána Krajníková sa vyjadrila k stanovisku Zuzany Čaputovej.

Stanovisko Krajníkovej je uverejnené na stránke Žaloby voči štátu.

Stanovisko JUDr. Krajníkovej, advokátky

1. Ako hlavná veliteľka ozbrojených síl som dnes požiadala náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl SR generála Zmeka a veliteľa operácie Spoločná zodpovednosť brigádneho generála Ivana Pacha, aby ma informovali o stave pripravenosti tejto operácie.

Zdroj: Dr. Adriana Krajníková/Facebook

Základná otázka:

na základe akého p r á v n e h o dôvodu a titulu, s poukazom na zákonné ustanovenia tohto titulu, existuje „OPERÁCIA Spoločná zodpovednosť“ ?

P. Čaputová, v prípade, že sa Vám tento dokument dostane do pozornosti, berte ho ako žiadosť podľa Zák. č. 211/2000 Z.z., a žiadam mi do elektronickej schránky doručiť v lehote právny titul tejto OPERÁCIE, alebo ho právne správne označiť, a uviesť, na akom skutkovom a právnom dôvode stojí táto operácia. Spolieham na Vašu korektnosť priznania jeho prípadného zhliadnutia.

Žiaden štát v EÚ nemá Covidovú armádnu operáciu na svojich občanoch, okrem Slovenska !

2. Z celkového množstva potrebných odberných tímov je pripravených zhruba 60% na oba víkendové dni. Uvedený stav je platný menej ako 24 hodín pred spustením operácie. Dôvodom je najmä chýbajúci zdravotnícky personál. Cieľ operácie pretestovať celé obyvateľstvo Slovenska je teda podľa ich slov nenaplniteľný.

Základná otázka:

K vyššie požadovanému žiadam označiť cieľ sledovaný OPERÁCIOU.

3. Z poskytnutých informácií je zrejmé, že v rámci celoplošného testovania nebude možné otestovať státisíce občanov, záujemcov o testovanie. Vzhľadom na uvedené som požiadala premiéra Igora Matoviča o nasledovné:

O aké státisíce záujemcov ide ? P. Čaputová manipuluje ! Žiadne státisíce záujemcov o testovanie nie sú!

Z „Covid centra“ na výrobu „záujemcov“ sa občanom cez sms správy oznamuje vybavenie ich požiadavky o testovanie. Takto sa ľudia „posúvajú“ k „okienku“… Požiadavku však nikdy nedali.

Prichádza tak legitímna otázka, kto je subjekt „Covid centrum“ a kde sa nachádza ? V ktorej časti Slovenska, alebo na ktorom kúte sveta ? Odkiaľ má kontakty na všetkých občanov Slovenska ? Sú to všetko legitímne otázky, vynárajúce sa z dôvodu absencie riadneho úradného postupu. Prikladám nahrávku, kde zamestnankyňa ÚVZ nevie nič o „dobrovoľných“ Slovákoch. Týchto do úradu naháňa „Covid centrum“ cez podvodné správy o ich „požiadavke sa testovať“. Následne pani z ÚVZ (alebo kto vie odkiaľ skutočne) už len ďalej „vyťažuje“ informácie o „žiadateľovi“ a tieto rýchlo „ťuká“ a nahadzuje do počítača. A „žiadateľa“ „uistí“, že sa nakazil na mieste, ktoré mu označí… Celé sa to správa ako obludná „pyramída“ o státisícoch „záujemcoch“ o testy.

Zdroj: Branislav Wáclav / Aktuality.sk

4. Realizovať testovanie tam, kde budú zabezpečené odbery – teda vyjsť v ústrety ľuďom, ktorí o testovanie majú záujem. Zároveň takto zúročíme doposiaľ vykonané prípravné práce ozbrojených síl, samospráv a dobrovoľníkov a vynaložené materiálne a finančné zdroje.

Každý kto chce, nech sa ide testovať. A nosí aj rúško. Avšak v reále je tu nátlak. Ten v naj „soft“ verzii v tom, že bez testu ostanete v domácej karanténe na neplatenom voľne. Ako vraví p. Čaputová, je treba zúročiť doposiaľ vynaložené materiálne a finančné zdroje. Denne mám obrovské množstvo zúfalých telefonátov o „úročení“ týchto nákladov, t.j. o nátlaku na testovanie, vyhrážok z postihov, vyhodenia z práce, sankcíí, karantény bez preplatenia absencie z práce a pod., ale p. Čaputová na Slovensku vidí „Covid tester nadšencov“ zúročujúcich náklady.

5. Zároveň však žiadam ešte pred spustením testovania prehodnotiť podmienky zákazu vychádzania a netrestať následne ľudí, ktorí sa z objektívnych dôvodov na test nedostanú, alebo ktorí z iných dôvodov na test nemôžu prísť. Nemôžme pripustiť, aby státisíce občanov zostali pred testovaním v neistote.

P. Čaputová žiada netrestať ľudí, ktorí odmietnu alebo nemôžu vykonať testovanie z objektívnych dôvodov (nešiel vlak, neboli palice do nosa…). Základné právo a sloboda je však podstúpiť zdravotnícky výkon iba so svojim informovaným súhlasom, čiže bez neho ho podstúpiť nikto nemusí, nie že ho podstúpiť nemusí až po prejednaní objektívnych prekážok „komisiou. P. Čaputová tak povýšila ignoráciu základných práv a slobôd na normu, a z nej založila register výnimiek. Toto keď uvedomelý človek právne uchopí, prejde ho mráz po chrbte !

Vynucovanie testovania mala okamžite zakázať pre SUBJEKTÍVNE rozhodnutie osoby nedať sa testovať ! Bez akéhokoľvek „vyviňovania“ sa a zisťovania „objektívnych“ dôvodov. Aj keď sa pani snaží, ešte stále platí Ústava SR a Dohovor o ľudských právach a základných slobodách.

VLÁDA ani PREZIDENT nemá vôbec čo prehodnocovať, prečo sa niekto nedá testovať !

Vláda ani prezident nie sú majiteľmi ľudí so slovenským občianstvom. ČLOVEK nie je MAJETOK funkcionárov štátu, a nie je predmetom nechcenej OPERÁCIE predsedu vlády, za podpory armády a prezidentského paláca.

U testovania ide o otázku zdravotnej starostlivosti, ktorá bez Informovaného súhlasu nejde. A ten sa „neodôvodňuje“ ! Tam je bodka.

6. Žiadam teda zrušiť kategorizovanie občanov na tých, ktorí budú mať priepustku na slobodu a tých druhých, pretože na nich nevyšlo. Takýto následok v aktuálnej situácii rozdeľuje spoločnosť a to je to posledné, čo teraz potrebujeme.

Tu nejde o to, že na „vinníkov“ „nevyšlo…“ ! Tu ide o to, že na test nechceli ísť. Kategorizovanie mala u „tých druhých“ zrušiť preto, že na test NECHCELI. Nie že na nich nevyšlo, keď teda nič nechceli. Toto je zákerné manipulovanie so skutkovým stavom veci, ktorý sa najprv podlo pretočí a potom sa s úsmevom vybaví nepoložená otázka. Toto je sociopatická projekcia veci do vlastného obrazu. Ku ktorej sa priloží jalový „benefit“ o zomknutí sa.

7. V hre dnes už nie je len výsledok testovania, ale aj súdržnosť Slovenska a schopnosť obstáť pred ťažkou skúškou ďalších dní a týždňov. Plošným testovaním si nekupujeme priepustku, len rozkladáme riziko šírenia vírusu v čase a je na nás, aby sme tento čas využili zmysluplne.

Vakej HRE,o aký VÝSLEDOK apred akou ťažkou skúškou vkontexte stestovaním ide ? Anasledujúcej vete ak niekto rozumie, spoukazom na to, že neexistuje právna povinnosť na testovanie, skúste mi ju vysvetliť: Plošným testovaním si nekupujeme priepustku, len rozkladáme riziko šírenia vírusu v čase a je na nás, aby sme tento čas využili zmysluplne (priepustku odkiaľ, z čoho a prečo…?)

Otázku kladiem najmä s akcentom premiéra o enormný záujem na výsledku testovania, z ktorého prejavu citujem: „Celá Európa čaká na to akým spôsobom zvládneme ači zvládneme plošné pretestovanie a najmä potom na dopady na zdravie a životy ľudí na Slovensku. Celá Európa a svet očakáva recept, akýkoľvek, len aby dokázali vsvojich krajinách zvrátiť nie práve pozitívne tendencie…“ https://www.infovojna.sk/article/video-matovic-slubil-zdravotnikom-500-eur-a-sefa- lekarskej-komory-oznacil-za-vlastizradcu …od 00:50 min.

O čo tu vlastne ide ? O testovanie odobratých vzoriek, alebo testovanie vpravených „vzoriek“ ? Bez pochýb je, že ide o testovanie Slovákov pre velikášske maniere Matoviča postavené na scénu Európy a sveta. Majú ho za blázna, ale prečo ho nevyužiť… Nie je to o pokyne mocností, ale o chorej iniciatíve Matoviča, dobrovoľne venovať Slovensko na „Petriho miske“ a čakať na „kultiváciu“ národa. A toto dnes nezastavila ani prezidentka.

Ako advokát nemôžem inak uzavrieť, iba že nejde o diagnostiku vzoriek odberu, inak by sa sme bavili o diagnostikovaní (§ 2 ods. 1 Zák. č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti), a diagnostika by musela byť vysoko kvalitná, aby mala význam diagnostiky. Dokonca celospoločenskej. Spoľahlivosť predmetného „diagnostikovania“ je taká, že väčšia časť infikovaných sa neodhalí. Takže o diagnostiku zjavne nejde, inak by sa na jej kvalitu kládli vysoké nároky, keďže ako sa vraví, že situácia je vážna. A nejde o diagnostiku ani právne, takže pozor na PRÁVNE NÁSLEDKY poškodenia zdravia.

Od počiatku však ide o testovanie (§ 2 ods. 18, Zák. č. 317/2016 Z.z. transplantačný zákon), kde testovanie na účely tohto zákona je vykonávanie laboratórnych testov na vyšetrenie darcu ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek a mikrobiologické vyšetrenie vzorky spracovaného ľudského tkaniva alebo ľudských buniek. Právne teda ide otestovanie, dobrovoľné darovanie biologického materiálu, takže pozor na PRÁVNE NÁSLEDKY poškodenia zdravia.

A podľa dnešného vyjadrenia Matoviča ide o to, že „Celá Európa čaká na výsledok testovania Slovákov a jeho dopadov na ich životy a zdravie, …. a čaká na akýkoľvek recept… Preto sa musíme s testovaním ponáhľať.

Je to ako zo zlého filmu masového podvodu na všetkých…

Na Slovákoch sa nacvičuje „ochrana verejného zdravia“ za asistencie armády a pre potreby sveta, a ak to nevyjde, u „susedov“ sa nič nestane, iba Slovensko sa vyčerpá a ekonomicky skolabuje, vrátane zrútenia sa jeho občanov a narušenia vzťahov tých „ostavších“.

Opakovane dávam do pozornosti právnu (a potom aj skutkovú) nezmyselnosť celého šialenstva čo sa deje, ačo vyplýva ztoho, že neexistuje právna povinnosť dať sa testovať, apodstupovať celonárodnú OPERÁCIU pre účely dôkazu výskumu ostatnému svetu. Zamieňajú sa tu pojmy a „dojmy“, a vytvára sa strach a teror podľa ľubovôle štátnych orgánov, následne zamestnávateľov, predajcov, to všetko voči občanom, spotrebiteľom až po školopovinné deti a škôlkárov.

Bez testu rodiča dnes odmietajú prijať aj dieťa do školy, a ľudia sa dokonca boja, že ich nevpustia do potravín, a tak test nakoniec podstúpia… Pri tom však plačú… Boja sa tej testovacej látky, boja sa medicínskeho bolestivého a riskantného zákroku, ale boja sa straty zamestnania a iných sankcií. Ľudia mi volajú a plačú… !!!!!!!!! Toto sú ťažké trestné činy na občanoch zo strany štátnych autorít. A p. Čaputová žije vo svojom svete, a pojednáva o „vyviňovaní“ občana z testovania z objektívnych dôvodov.

Namiesto okamžitého zrešpektovania jeho subjektívnych dôvodov, jeho základných práv a slobôd (o ktorých „jalovo“ inak vypráva v každom zo svojich prednesov), ona na testovaní trvá, s výnimkou objektívnych dôvodov. Namiesto okamžitého určitého a zreteľného oznamu že nútené testovanie NIE, ona „zostaví“ komisiu na posudzovanie objektívnych „výnimiek“ z porušovania základných práv a slobôd, ktoré porušovanie povýšila na normu.

8. Umožnime ľuďom, aby sa dobrovoľne otestovali. Občania, využite túto príležitosť vo vašej obci, meste, ak máte takúto možnosť. A to bez strachu a iba v záujme ochrany zdravia.

Dobrovoľnosť ste znásilni… Občania sa boja, plačú, sú zúfalí… „Dobrovoľnosť“ má „rozmer“ od vyhodenia z práce, nevzatia dieťaťa do školy až po „iba“ karanténu formou neplateného voľna. A tie všetky prípady mám „na stole“… Ako ale vraví p. Čaputová: to všetko bez strachu a iba v záujme ochrany zdravia. (A tu sa žiada doplniť autora : „..aby sme boli krajinou, kde sa ľudia nebudú báť zomierať“).

 

P. ČAPUTOVÁ, dnes ste niečo verejne povedali, a povedali ste toto:

Netrestať ľudí, ktorí sa „po vyvinení“ z objektívnych dôvodov nemôžu dostaviť na test… Skutočná nálož „slobody a základných práv“ z hlavy sociopata !

Dnes ste deklarovali, že slobodný a subjektívny dôvod odporu k neexistujúcej povinnosti testu nie je (naďalej) akceptovaný. Dnes ste deklarovali, že Slovák nie je slobodný občan. Je mi z Vás horšie, než mi bolo doteraz.

Predmetné vystúpenie nebolo na „oslobodenie“ Slovákov spod testovania, ale na ochranu „OPERÁCIE“ testovania. Lebo Slováci sa začínajú búriť, a bolo ich treba „ukľudniť“. Aspoň na čas.

Testovať sa bude, a pokusnej vzorke sa „umožnia“ objektívne výnimky. Niet lepšie na dnešnom Slovensku, než založiť ďalšie korupčné správanie a prostredie …

… Because SHOW MUST GO ON …

https://youtu.be/8G4R8DECvFU

 

RESUMÉ:

To všetko vyššie uvedené je zbytočné. Pretože zbytočný bol „príhovor“ p. Čaputovej. Avšak každá akcia vyvoláva reakciu. Aj tá jej „akcia“. Keďže situácia je na Slovensku vážna, nedá sa na jej manipulácie nereagovať a nechať ich na ľudí pôsobiť.

Právne podstatné je to, že

neexistuje žiadna práva povinnosť na celoplošné, navyše „armádne“ testovanie.
neexistuje žiadna právna povinnosť dať si odobrať biologický materiál bez Informovaného súhlasu.
neexistuje žiadna právna povinnosť podstúpiť EXPERIMENT so svojim telom na celoplošnej úrovni.

Matovič hraje svoju hru a Západ netrpezlivo čaká na výsledok pokusu. A prezidentka to nestopla. Naopak, odklepla povinné testovanie s výnimkou „objektívnych“ dôvodov. Ak toto prejde, že na Slovensku sa namiesto absolútneho rešpektovania základných práv aslobôd zavedie „model“ výnimiek z ich potláčania, je to skutočne ZÁVEREČNÁ vážení.

Čaputová zakladá totálne zvrátené „móresy“ v šate jej čudných asertívnych prejavov, projekciou skutkového stavu veci „na hlavu“. A výsledkom sú „legitímne“ výnimky z porušovania základných práv a slobôd !

Celé je to odporné… !

 

NA ZÁVER:

Po prvých 2 týždňoch paniky pandémie som odhodila masku, teda šatku… Od vtedy ju nenosím. Stretávam sa s kde-kým, od blízkych (tiež bez masiek), cez klientov (tiež bez masiek, lebo najmä vedia, že u mňa nemusia…) cez väzňov z basy, po extrémne čistých klientov až tých s „inou“ kultúrou hygieny. Som s nimi v dennom a bežne telesne blízkom kontakte a bez masiek. A kde je môj ale aj ich Covid-19 ? Prečo neprišiel… ? Nevravím, že infekt pod mediálnym názvom Covid nie je (je ich tu ďalších x milión), vravím, že je na úrovni „virózy“, ako to potvrdila WHO, a ako od počiatku iba odporúča nosenie rúška.

Vnímam tiež to, že symetricky zvyšovaniu počtu ľudí v maskách a podstúpených testovaniau sa „čísla pozitívnych“ zvyšujú. Súčasne, otestovaní začínajú byť aj skutočne chorí. Sú vháňaní do extra exponovaných priestorov na infekciu, a po vytiahnutí testovacej paličky „z vrecúška“, táto ihneď dostane svoju „nálož“ a samá chorá šup inému do nosa a slizníc. A tých de facto ochorení (aj „čísiel“) po „testovaní“ pribúda.

Osobne mám blízku, veľmi blízku skúsenosť s Covidom (k lekárovi sa nešlo, lebo u nás platí zdravý rozum a pestuje sa imunita), prečkalo sa doma ako s inou virózou, vitamíny, tekutiny, cesnak…, na 4.- 5. deň už posilka, a bežný chod života. Došlo k strate čuchu a ten sa vrátil. C’est tout…

JUDr. Adriana Krajníková

  Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Picus Capital. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Picus Capital nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku.

Viac článkov

3 KOMENTÁRE

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Posledné články