pondelok, 24 januára, 2022

Moderátor ostal v šoku: „Matovič mi pripomina sliepku, ktorá je šťastná, lebo netuší, že je sliepka…“

Posledné články

Moderátor ostal v šoku: „Matovič mi pripomina sliepku, ktorá je šťastná, lebo netuší, že je sliepka…“

Foto: TVNOVINY.sk

Po prekonaní COVIDU-19 sa Jozef Banáš rozhodol pre rozhovor v TV Bratislava.

„Slovensko má v týchto neľahkých dňoch dva kľúčové problémy – covid 19 a Matoviča a zdá sa mi, že ten druhý je väčší. Svoje názory na nášho premiéra som povedal v tomto rozhovore pre Televíziu Bratislava. Stačí pozerať od cca ôsmej minúty – začiatok je takmer identický s mojim nedávnym rozhovorom pre Slovenku, kde hovorím o covide“ poukazuje Banáš

„V rozhovore len potvrdzujem názory drvivej väčšiny občanov Slovenska, že Matovič je nespôsobilý na funkciu premiéra, netuší, čo by mal premiér vôbec robiť. Pripomína mi sliepku, ktorá je šťastná, lebo netuší, že je sliepka. Povedať pre svetový denník Le Monde, že môj minister hospodárstva je neschopný, žalovať vonku na svoju vlasť je neslýchané“ dodal Banáš

Viac vo videu

  Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Picus Capital. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Picus Capital nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku.

Viac článkov

1 komentár

 1. Kovařikova Polícia Slovenskej republiky verejne a hanebne klame slovenských občanov a sama sa zo lži aj usvedčuje.
  Policajti nemajú právo kontrolovať nulitné „covidové opatrenia“ ani ukladať pokuty. Pokiaľ tak robia zdravý občan nemá povinnosť ich zaplatiť a nič mu nebráni, aby za svojvoľné a šikanózne konanie policajtov podal trestné oznámenia za obmedzovanie osobnej slobody, resp. zneužívania právomoci verejného činiteľa.
  Na svojej FB stránke
  ((20+) Polícia Slovenskej republiky – príspevky | Facebook https://www.facebook.com/policiaslovakia/posts/4188991851131005)
  Uverejnila príspevok s názvom:
  „COVIDOVÍ ŠTUDENTI PRÁVA SI PRÍDU NA SVOJE: PRINÁŠAME PARAGRAFOVÉ OKIENKO K PROTIPANDEMICKÝM OPATRENIAM
  Slovenskú dezinformačnú scénu si v posledných dňoch získali „internetoví hrdinovia“, ktorí sa pri kontrole záväzných epidemiologických opatrení často ohradzujú tým, že opatrenia pre nich neplatia a reagujú otázkami „Na základe akého zákona?“ a dožadujú sa, aby im boli vysvetlené.
  Žiadny problém.
  Poďme si teda pre milovníkov paragrafov ešte raz zopakovať, čo policajti kontrolujú a na základe akého zákona:
  .PORUŠENIE ZÁKAZU VYCHÁDZANIA
  …….porušením povinnosti uvedených v uznesení vlády SR č. 77/2021 v znení uznesenia vlády SR č. 88/2021, ktorým je ustanovený zákaz vychádzania…….
  .PORUŠENIE ZÁKAZU POHYBU BEZ RÚŠKA
  …… Povinnosť riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (ústa a nos) je uložená na základe § 1 ods. 1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 11/2020, ….
  .OBMEDZENIE PREVÁDZOK A HROMADNÝCH PODUJATÍ
  …. Povinnosť zákazu alebo obmedzenia prevádzky je uložená na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 45/2021, …
  .POVINNOSŤ REGISTRÁCIE PRI VSTUPE NA ÚZEMIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY A POVINNOSTI IZOLÁCIE
  … Povinnosť registrácie je uložená na základe § 1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 64/2021…“
  Ani jedna z hore citovaných povinnosti, obmedzení, resp. zákazov nebola uložená zákonom, ale len a výlučne buď uznesením vlády, alebo vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
  Polícia sa sama bez najmenších pochybnosti zo lži aj usvedčuje.
  Zdravý človek nemá právnu povinnosť nosiť rúško, dať sa testovať, resp. očkovať má právo pokojne a slobodne sa zhromažďovať, bez akýchkoľvek obmedzení, má slobodu pohybu a pobytu aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť.
  Ide bez najmenších pochybnosti o kategóriu základných práv a slobôd garantovaných Ústavou, Chartou základných práv Európskej únie a Európskym dohovorom o základných ľudských právach a slobodách, Medzinárodným paktom OSN o občianskych a politických právach.
  V zmysle Ústavy Slovenskej republiky
  čl. 7 ods. 5:
  „medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi“;
  čl. 154c ods. 1:
  „medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom pred nadobudnutím účinnosti tohto ústavného zákona, sú súčasťou jej právneho poriadku a majú prednosť pred zákonom, ak zabezpečujú väčší rozsah ústavných práv a slobôd“;
  Kovařikova polícia zámerne a účelovo prehliada rozdiel medzi podmienkou vyžadujúcou obmedzenie základného práva zákonom a jeho obmedzením „na základe zákona“. Ide o dve rozdielne podmienky. Požiadavka zákona nie je formálna požiadavka, ako sa môže zdať laikovi na prvý pohľad. Zákony prijíma len a výlučne Národná rada Slovenskej republiky. Všeobecne záväzné právne predpisy na základe zákona vydávajú iné štátne orgány – orgány výkonnej moci.
  Požiadavka obmedzenia základného práva zákonom znamená, že len a jedine parlament smie obmedziť základné právo alebo slobodu.
  Túto podmienku vláda Slovenskej republiky, resp. Úrad verejného zdravotníctva tým, že uznesením, resp. vyhláškou ukladajú povinnosť nosiť rúška, resp. povinnosť testovať sa, obmedzovaním práva pokojne a slobodne sa zhromažďovať, slobody pohybu a pobytu aj práva podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť, porušili.
  Lebo oni, a nie parlament siahol na základné práva alebo slobody. Takú právomoc Ústava vláde Slovenskej republiky, ani Úradu verejného zdravotníctva nepriznáva.
  Vláda Slovenskej republiky, resp. Úrad verejného zdravotníctva nerešpektujú podmienky materiálneho právneho štátu vo vzťahu k forme, akou majú regulovať správanie v štáte. Porušujú Ústavu, Chartu základných práv Európskej únie a Európsky dohovor o základných ľudských právach a slobodách, Medzinárodný pakt OSN o občianskych a politických právach. Uvedené medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná, bez pripustenia výnimiek, jednoznačne určujú, že akékoľvek obmedzenia výkonu základných práv a slobôd je možné len a jedine formou zákona (za splnenia aj ostatných predpokladaných podmienok) a nie normou nižšej právnej sily.
  Kovařikova Polícia Slovenskej republiky verejne a hanebne klame slovenských občanov a sama sa zo lži aj usvedčuje.
  Policajti nemajú právo kontrolovať nulitné „covidové opatrenia“ ani ukladať pokuty. Pokiaľ tak robia zdravý občan nemá povinnosť ich zaplatiť a nič mu nebráni, aby za svojvoľné a šikanózne konanie policajtov podal trestné oznámenia za obmedzovanie osobnej slobody, resp. zneužívania právomoci verejného činiteľa.
  Na svojej FB stránke
  ((20+) Polícia Slovenskej republiky – príspevky | Facebook https://www.facebook.com/policiaslovakia/posts/4188991851131005
  Uverejnila príspevok s názvom:
  „COVIDOVÍ ŠTUDENTI PRÁVA SI PRÍDU NA SVOJE: PRINÁŠAME PARAGRAFOVÉ OKIENKO K PROTIPANDEMICKÝM OPATRENIAM
  Slovenskú dezinformačnú scénu si v posledných dňoch získali „internetoví hrdinovia“, ktorí sa pri kontrole záväzných epidemiologických opatrení často ohradzujú tým, že opatrenia pre nich neplatia a reagujú otázkami „Na základe akého zákona?“ a dožadujú sa, aby im boli vysvetlené.
  Žiadny problém.
  Poďme si teda pre milovníkov paragrafov ešte raz zopakovať, čo policajti kontrolujú a na základe akého zákona:
  .PORUŠENIE ZÁKAZU VYCHÁDZANIA
  …….porušením povinnosti uvedených v uznesení vlády SR č. 77/2021 v znení uznesenia vlády SR č. 88/2021, ktorým je ustanovený zákaz vychádzania…….
  .PORUŠENIE ZÁKAZU POHYBU BEZ RÚŠKA
  …… Povinnosť riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (ústa a nos) je uložená na základe § 1 ods. 1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 11/2020, ….
  .OBMEDZENIE PREVÁDZOK A HROMADNÝCH PODUJATÍ
  …. Povinnosť zákazu alebo obmedzenia prevádzky je uložená na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 45/2021, …
  .POVINNOSŤ REGISTRÁCIE PRI VSTUPE NA ÚZEMIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY A POVINNOSTI IZOLÁCIE
  … Povinnosť registrácie je uložená na základe § 1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 64/2021…“
  Ani jedna z hore citovaných povinnosti, obmedzení, resp. zákazov nebola uložená zákonom, ale len a výlučne buď uznesením vlády, alebo vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
  Polícia sa sama bez najmenších pochybnosti zo lži aj usvedčuje.
  Zdravý človek nemá právnu povinnosť nosiť rúško, dať sa testovať, resp. očkovať má právo pokojne a slobodne sa zhromažďovať, bez akýchkoľvek obmedzení, má slobodu pohybu a pobytu aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť.
  Ide bez najmenších pochybnosti o kategóriu základných práv a slobôd garantovaných Ústavou, Chartou základných práv Európskej únie a Európskym dohovorom o základných ľudských právach a slobodách, Medzinárodným paktom OSN o občianskych a politických právach.
  V zmysle Ústavy Slovenskej republiky
  čl. 7 ods. 5:
  „medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi“;
  čl. 154c ods. 1:
  „medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom pred nadobudnutím účinnosti tohto ústavného zákona, sú súčasťou jej právneho poriadku a majú prednosť pred zákonom, ak zabezpečujú väčší rozsah ústavných práv a slobôd“;
  Kovařikova polícia zámerne a účelovo prehliada rozdiel medzi podmienkou vyžadujúcou obmedzenie základného práva zákonom a jeho obmedzením „na základe zákona“. Ide o dve rozdielne podmienky. Požiadavka zákona nie je formálna požiadavka, ako sa môže zdať laikovi na prvý pohľad. Zákony prijíma len a výlučne Národná rada Slovenskej republiky. Všeobecne záväzné právne predpisy na základe zákona vydávajú iné štátne orgány – orgány výkonnej moci.
  Požiadavka obmedzenia základného práva zákonom znamená, že len a jedine parlament smie obmedziť základné právo alebo slobodu.
  Túto podmienku vláda Slovenskej republiky, resp. Úrad verejného zdravotníctva tým, že uznesením, resp. vyhláškou ukladajú povinnosť nosiť rúška, resp. povinnosť testovať sa, obmedzovaním práva pokojne a slobodne sa zhromažďovať, slobody pohybu a pobytu aj práva podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť, porušili.
  Lebo oni, a nie parlament siahol na základné práva alebo slobody. Takú právomoc Ústava vláde Slovenskej republiky, ani Úradu verejného zdravotníctva nepriznáva.
  Vláda Slovenskej republiky, resp. Úrad verejného zdravotníctva nerešpektujú podmienky materiálneho právneho štátu vo vzťahu k forme, akou majú regulovať správanie v štáte. Porušujú Ústavu, Chartu základných práv Európskej únie a Európsky dohovor o základných ľudských právach a slobodách, Medzinárodný pakt OSN o občianskych a politických právach. Uvedené medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná, bez pripustenia výnimiek, jednoznačne určujú, že akékoľvek obmedzenia výkonu základných práv a slobôd je možné len a jedine formou zákona (za splnenia aj ostatných predpokladaných podmienok) a nie normou nižšej právnej sily.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Posledné články