pondelok, 24 januára, 2022

Nečakaná RANA pre Jána Benčíka! „Váš prístup je na úrovni deviantného DEMENTA. Vaša asociálna a antihumánna reakcia navrhuje Vašu kvalifikáciu ako pacienta…“

Posledné články

Nečakaná RANA pre Jána Benčíka! „Váš prístup je na úrovni deviantného DEMENTA. Vaša asociálna a antihumánna reakcia navrhuje Vašu kvalifikáciu ako pacienta…“

Vysokoškolský pedagóg a autor množstva publikácii Doc. Ján Dudáš napísal otvorený list o útoku sudnej a výkonnej moci proti slobode vedeckého bádania. Na list zareagoval „lovec konšpirátorov“ Ján Benčík.

Zdroj: TASR
Zdroj: TASR

Otvorený list poslancom

Vážení páni poslanci, vážené panie poslankyne,

ospravedlňujem sa, že vás ruším vo Vašej dôležitej práci riešenia štátoprávnych problémov, no súdna a výkonná moc nasmeruváva Slovenskú republiku do temného stredoveku do 16. storočia – dôkaz je v pripojenom svedectve NAKA – kedy súdna a výkonná moc zahájili útoky na slobodu vedeckého bádania a prenasledovali vedcov G. Galileiho a G. Bruna, ktorého obe moci v roku 1600 zavraždili.

Galilei ako prvý vedec urobil objav vedeckého zdôvodňovania, ktorý bol jeden z najdôležitejších výdobytkov v histórii ľudského myslenia. Jeho objav nás učí, že „intuitívne závery založené na bezprostrednom pozorovaní nie sú vždy dôveryhodné a niekedy vedú ku falošným záverom a že treba zničiť – rozbúrať tento intuitívny pohľad a nahradiť ho novým – vedeckým“, teda argumentáciou na základe overiteľných faktov (pozri napr. A. Einstein, L. Infeld, The Evolution of Physics, 2007, s. 6-9).

Takýto útok proti slobode vedeckého výskumu nastal v Slovenskej republike v roku 2019 po prvý raz od roku 1989. Proti tomuto útoku som podal protest sudcovi pre prípravné konanie R. Púchovskému i najvyšším štátnym predstaviteľom, ktorý vám prikladám.

Popísaný útok je umožnený subústavnou legislatívou, ktorá je v rozpore s Ústavou SR. Niektoré subústavné zákony sú v evidentnom rozpore so základnou právnou listinou štátu – ústavou a vnášajú do legislatívy legislatívnu  schizofréniu, vytvárajú legislatívny chaos v legislatíve a v súdnictve, čo je vylúčené v prírodných a technických vedách či výrobných činnostiach.

Obsah a zameranie tzv. protiextrémistického zákona je v príkrom rozpore s obsahom Ústavy Slovenskej republiky, ktorá v 3 článku nepripúšťa resp. zakazuje cenzúru a v článku 26, ods. 2. občanom Slovenskej republiky garantuje slobodu vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom….

Celý otvorený list tu

K otvorenému listu sa vyjadril poslanec Benčík.

Pán Ján Dudáš,

Popieranie či spochybňovanie holokaustu je podľa platných zákonov trestným činom. V morálnej rovine je to nepochybne odsúdeniahodné. Vaše oslie mostíky s Galileom či Giordanom Brunom a slobodou vedeckého bádania možno oslovia neonacistickú komunitu, mňa určite nie. Vy žiadna nevinná obeť policajnej zvôle nie ste.

Čo sa týka legislatívy postihujúcej prejavy  extrémizmu, vy sám ste živým dôkazom jej opodstatnenosti. Ak sú v nej potrebné nejaké zmeny, tak smerom k ešte účinnejšiemu postihovaniu pre spoločnosť nebezpečných prejavov. ŽIadam vás, aby ste ma v budúcnosti ušetrili vašich fabulácií, ktoré nemajú s realitou nič spoločné.

Verím, že orgány činné v trestnom konaní, budú aj vo vašom prípade postupovať v zmysle platných zákonov.

Odpoveď dostal aj poslanec Benčík, ktorého Dudaš nešetril.

Pán Ján Benčík,

ďakujem za Vašu reakciu, ktorá je stručným, no vyčerpávajúcim stripteasom – obrazom stavu Vašej 1) rozumovej – intelektuálnej, 2) odbornej úrovne a 3) humánnej úrovne.

Ad 1) Pre posudzovanie treba vidieť veci a javy v súvislostiach, a to umožňuje vzdelanosť. Kto nepozná pravdu, je hlupák, kto ju zatajuje, je zločinec. V sfére pravdy, v ríši rozmýšľania a ducha nijaká moc nemôže udeľovať povolenie.

Vaša reakcia je svedectvom, že ste hlboko nevzdelaný – nemáte ani šajnu o holokauste jahvistickej šľachty v Palestíne v 5. St. p.n.l., ktorá zaviedla holokaust, ani o skutočnom extrémizme – a nevzdelávateľný. Veta „Vaše oslie mostíky s Galileom či Giordanom Brunom a slobodou vedeckého bádania možno oslovia neonacistickú komunitu“ navrhujú svedectvo o Vašej totálnej neschopnosti porozumieť jednoduchým veciam a chápať elementárne poznatky a sú spojené s dokonalou myšlienkovou pomätenosťou (na úrovni analfabeta?).

Váš prístup navrhuje, že takýto mimobežný prístup je prístup na úrovni deviantného dementa, resp. biologicky – šedá mozgová kôra nie je sfunkčnená (nevzdelávateľný genotyM2M2), pôsobí iba nižší limbický mozog, ktorý sme zdedili po našich predkoch – stavovcoch.

„Čo sa týka legislatívy postihujúcej prejavy  extrémizmu, vy sám ste živým dôkazom jej opodstatnenosti“ je nielen svedectvom nezvládnutia slovenského pravopisu, je tupou lžou,  prejavom myšlienkovej pomätenosti, naivnej hlúposti a primitívneho klamstva.

Vaše tvrdenia navrhujú, že Vaša kognitívna kompetencia je pod nulou hlboko v mínusových hodnotách a je na úrovni logiky mozgovo znevýhodneného jedinca. Vaše vyjadrenia pripomínajú, navádzajú a podporujú žlťácko – boľševistický hon na čarodejnice, kde činnosť nie je podstatná, len osočenie. Váš prístup navrhuje, že takýto mimobežný prístup je prístup na úrovni deviantného dementa.

Moja kolegyňa sa vyjadrila expresívnejšie – „IQ týchto ľudí je na úrovni debny gitu“.

Keby hlúposť nadnášala, pre množstvo hlupákov poletujúcich na oblohe nad Slovenskom by sme ani slnko nevideli.

Ad 2) Nepoznanie elementárnych faktov svedčí o odbornej etike na úrovni neandertálca (?!). Miesto meritu veci – postaveniu sa za slobodu vedeckého výskumu, čo je prejav odbornej i humánnej etiky civilizovaného Európana, ktorá je pre Vás zrejme nepodstatná a irelevantná – útočíte tupo amorálne, antihumánne a anticivilizačne a navyše podporujúc fašistické, nacistické a žlťácko-boľševické totalitárne legislatívne prvky a právne inštitúty. A čo je schizofrénne – v podpore boja proti extrémizmu navrhujete použitie najhorších totalitárnych  legislatívnych noriem a právnických inštitútov skutočného extrémizmu – skutočný unikát logickej a mravnej tuposti.

Právnický superextrémizmus vytvára novú diktatúru v prospech síl, ktoré chcú byť štátom v štáte. A tomu slúžia aj žurnalistické prostitútky z tupoidných plátkov hlavného  bučiaceho prúdu – mainscreamu (tzv. mainstreamu), ktorých úlohou je zabíjať pravdu, nehanebne klamať, prekrúcať pravdu, hanobiť a plaziť sa.

Ad 3) Vaša reakcia navrhuje, že ste dosiahli najvyššiu schopnosť v trojhodnotovej stupnici schopností – 1) schopný 2)veľmi schopný a 3) všetkého schopný, ktorá tretia schopnosť je význačná a charakterizuje najnižšiu  vrstvu ľudí paleolitického typu bezohľadných amorálnych lovcov a navrhuje aj, že ste bytosť bez zábran, hraníc a miery. Takáto asociálna porucha osobnosti je jednou z najťažších porúch. Svedomie ako regulátor duševného života je pre takýchto asociálnych jedincov terra incognita.

Pán Benčík,

amorálni  a tupí hlupáci sa ako megachrapúni objavujú  vždy a znovu v každej generácii ako perpetum mobile. Vaša reakcia Vás charakterizuje aj ako profesionálneho anarchistu, podporujúceho domáci teror schvaľujúc fašistické, nacistické a žlťácko-boľševické prenasledovania. Vaše názory sú dostatočnou kvalifikáciou do politického spolku „Proti ľuďom“.

Vaša asociálna a antihumánna reakcia navrhuje Vašu kvalifikáciu ako pacienta psychiatrického ústavu (jeho pacienti boli podľa stupňa debility rozčleňovaní na tri stupne – imbecil, debil a idiot) navyše s premohutným limbickým mozgom (po našich predchodcoch stavovcoch) a nesfunkčnenou šedou mozgovou kôrou.

S pozdravom

Ján Dudáš

  Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Picus Capital. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Picus Capital nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku.

Viac článkov

1 komentár

  1. Benčík , neteš sa. po nastolení new world order TY nedostaneš žiadnu trafiku. nemáš totiž na to mozgový a inteligenčný potenciál. Budeš v prvej rade zbytočných ľudí.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Posledné články