streda, 1 decembra, 2021

Peter Marček otvorene o Novom svetovom poriadku! Aké je pre ľudstvo východisko?

Posledné články

Peter Marček otvorene o Novom svetovom poriadku! Aké je pre ľudstvo východisko?

Poslanec Peter Marček je osobnost, ktora si rozhodne servítku pred ústa nedá nikdy. Riadi sa pravidlom, čo na srdci to na jazyku. Na stránke PicusCapital sme uverejnili viacerých článkov s týmto zaujímavým a tvrdým poslancom, ktorý nemý problém otvorene skritizovať súčasnú prezidentku Zuzanu čaputovu alebo spraviť protest proti bývalému prezidentovi Andrejovi Kiskovi.

Peter Marček tentokrát prehovoril o Novom svetovom poriadku. Jednotlivé témy NWO poslanec podelil do jednotlivých bodov. Prinášame vám, teda pohľad poslanca NRSR na tému NWO.

Peter Marček otvorene o Novom svetovom poriadku! Aké je pre ľudstvo východisko?

Nový svetový poriadok NWO (New world order)

Týmto by som chcel vyjadriť niekoľko kritických pohľadov na Nový svetový poriadok – NWO. Je potrebné si uvedomiť, že zanikla právna nezávislosť jednotlivých štátov. Všetky štáty sú navzájom prepojené tzv. Medzinárodným právom.

Ako je to s medzinárodnými zákonmi, ktoré mali slúžiť mierovému spolužitiu? Dnes sú medzinárodné zákony zneužité k likvidácii národnej identity, slobody, kresťanstva, rodiny a identity jedincov.

A čo Charta ľudských práv?

Zdalo by sa, že Chartou bol vydaný dokument, ktorý bude ľudí chrániť. Dnes sa ale medzi ľudské práva zaraďujú zločiny i psychické choroby. Tí, ktorí obhajujú základné, prirodzené práva a morálne princípy, sú dnes trestne stíhaní. V mene boja proti diskriminácii sexuálnych menšín je tyranizovaných 98% populácie, teda absolútna väčšina ľudstva. Toto nie je demokratická obhajoba ľudských práv! Sexuálne menšiny sú ideologicky nadraďované s cieľom demoralizovat ľudskú spoločnosť a odstrániť prirodzené morálne zákony.

Čo dnes presadzuje LGBTI?

LGBTI dnes presadzuje už aj „práva“ pedofilov a infantofilou, aj tzv. Práva iných sexuálnych menšín. Na Ukrajine bol zatknutý vrah, ktorý mal „sexuálnu orientáciu“ páchať sexuálne vraždy. Podrezal pri znásilnení hrdlo 55 ženám. Podľa princípu práv sexuálnych menšín sa to dnes už nesmie kvalifikovať ako zločin. Sudca by sa vraj previnil fóbiou a diskrimináciou. Ľudskú spoločnosť predtým chránilo spravodlivé zákonodarstvo, dnes zákonodarstvo chráni tzv. Menšiny aj ich zvrhlosť. Zneužitím legislatívy, s odvolaním sa na ľudské práva a medzinárodné dohovory, sú páchané najťažšie a pritom beztrestné zločiny proti ľudskosti.

V minulosti sa zdôrazňoval humanizmus. Čo dnes?

Môžeme už hovoriť o období posthumanizmu, ktorý sa v podstate zrieka ľudskej prirodzenosti. Za touto ideológiou je satanizmus. Narušuje ľudskú psychiku, likviduje rozum a svedomie. Človek sa stáva médiom démonských síl a zavádza sa peklo na zemi. Cieľom je duchovná genocída – večné zatratenie čo najširších más.

Ako postupuje proces redukcie ľudstva?

Proces redukcie ľudstva postupuje na princípe salámovej metódy. OSN vydá konvenciu, ktorá sa na prvý pohľad zdá sama o sebe neutrálna, alebo dokonca dobrá. Nikto nevie, že na ňu má nadväzovať celá rada ďalších konvencií. Tie by bez schválenia tej prvej nebolo možné zrealizovať. Potom sa realizuje niekoľko novelizácií, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa. Konečný cieľ tejto rady konvencií a novelizácií je skrytý a je známy len ich tvorcom. V podstate je to systém hrubých podvodov a manipulácií a speje k autogenocíde národov.

Prečo bola vytvorená Lisabonská zmluva?

Európska ústava v referende neprešla, pretože bola proti európskej kultúre a morálnym princípom a zrušila by právny základ, ktorým je Dekalog. Ideológovia preto vymysleli iný druh dokumentu, aby sa vyhli referendu. Tak presadili Lisabonskú zmluvu a uzákonili diabolský antidekalog.

Čo je najefektívnejšou zbraňou NWO?

Je to autogenocídna legislatíva, ktorá je oveľa efektívnejšie ako vojna, pretože jej neunikne žiadny človek. Autogenocidna legislatíva je výkonnejšia, ako zbrane hromadného ničenia, pretože nelikviduje iba telo, ale osobnosť ako takú.

Ako sa odlišuje tradičná a súčasná legislatíva?

Tvorba spravodlivých európskych zákonov sa opierala o viac ako 2000 ročnú právnu tradíciu. NWO ju dnes nahrádza legislatívne alchýmiou a šarlatánstvom. Sleduje tým likvidáciu ľudskej prirodzenosti, a to v masovom meradle! Plní zvrhlé a vražedné ciele nadnárodných politických elít, ako sú slobodomurári a Ilumináti.

Aké je pre ľudstvo východisko?

Pokiaľ na skryté elity ľudstvo jasne neukáže a neodsúdi ich ako masových vrahov, samo dovŕši svoju autogenocídu.

Ako elity zneužívajú nadnárodné organizácie OSN, EÚ, RE, WHO …?

Stručne povedané: Slobodomurári potrebovali vytvoriť medzinárodné organizácie, ktoré by prostredníctvom svojich dokumentov šírili ich ideológiu a vtelovali ich cieľ. Napríklad Agenda 2030. Vytvárajú konvencie, spoločnosti, odporúčania, rezolúcie, charty … ako podklad pre samovražednú legislatívu. Jednotlivé členské štáty následne samovraždu vteľujú prostredníctvom nových zákonov. Je to najjednoduchší spôsob ako skrze nové zákonodarstvo realizovať sebazničenia národov.

Ako môže dôjsť k schváleniu takých pseudozákonov?

Poslanci de facto nevedia, čo schvaľujú. Zmysel zákona nie je možné pochopiť, pretože je zašifrovaný pod pozitívnymi pojmami a veľkým množstvom odvolávok v nezrozumiteľnom texte. Zákon k zničeniu národa tak poslanci schvaľujú nevedomky. Niekedy schvália za deň aj desať balíkov zákonov či novelizácií. To, čo sa dnes deje v parlamentoch všetkých tzv. Demokratických štátov, je výsmech spravodlivosti a strata rozumu.

K čomu je taká legislatíva použitá?

Stáva sa zbraňou hromadného ničenia jednotlivých štátov. Ako to, že sa národy nebránia? Sú mainstreamovým médiami, zradnými politikmi a think-tankami držané v klamstve.

Čo konkrétne presadzuje NWO dnes?

Do zákonov je vteľovanie tzv. Gender ideológie, ktorá po všetkých stránkach rozkladá ľudskú osobnosť a ničí rodinu.

Sú okrem legislatívy zasiahnuté aj iné sféry v štáte?

Zneužitá je predovšetkým sféra sociálna. Sociálne ústavy dnes kradnú deti. Sociálna sféra je takisto zneužitá k tzv. „Pomoci utečencom“. V skutočnosti ide o celoplošnú islamizáciu kresťanských národov.

Ako sa môže islamizácii Európy dariť?

Na II. Vatikánskom koncíliu bola presadená heréza o rovnakom bohu kresťanov a moslimov.

Boh Biblie a boh Koránu je totožný?

Nie je! Je potrebné vedieť, že je len jeden Boh, ktorý všetko stvoril a udržuje v existencii. Ľudia v Biblii, to znamená židia a kresťania, tohto pravého Boha vyznávajú, ale nevyznávajú ho pohania, vrátane moslimov. Mohamed si pre svoje náboženstvo vybral najvyššieho – „akbar“ z 360 bôžikov Mekky, bôžika mesiaca, Alaha.

Kto sú utečenci?

NWO a svetoví bankári naprogramovali vlnu tzv. Utečencov s cieľom zničiť kresťanstvo v Európe, ale aj samotnú európsku civilizáciu. Nejde v skutočnosti o utečencov, ale o islamistami naverbovaných teroristov.

Je pod vplyvom NWO aj kultúra?

Áno, kultúra presadzuje dekadentnú hudbu, dekadentné umenie a multikulturalizmus. Je to cieľavedomé preferovanie pohanstva a vytesňovanie kresťanstva s cieľom jeho úplnej likvidácie.

Na čo dnes slúža masmédiá?

Mainstreamové médiá neinformujú pravdivo. Slúžia na presadenie programu masovej samovraždy ľudstva pod pozitívnymi pojmami a postupným vymývaním mozgov. Popularizujú okultizmus, propagujú nečistotu, zvrátenosť a násilie. Nevysielajú osvetové a výchovné programy. Médiá dnes dezinformujú, demoralizujú a propagujú pohanstvo.

A čo školstvo?

Škola už nepripravuje na zodpovedný život, naopak, deti deformuje na základe rodovej ideológie a rôznych konvencií o tzv. Právach dieťaťa. Už od materských škôl musí byť deťom vtĺkané do hlavy, že chlapec nie je chlapcom a dievča dievčaťom a že majú právo na preoperovanie pohlavia. Programy OSN satanizujú deti.

Ako NWO zasiahlo medicínu?

Z lekárov robia katov uzákoňovaním eutanázie. Propaguje sa tzv. Reprodukčné zdravie, škodlivá vakcinácia detí, šarlatánske homeopatie.

Komu slúža neziskové organizácie?

Dnes fungujú ako zahraniční agenti na presadenie „redukčných“ programov nadnárodných elít. Elity ich financujú ako hybnú zložku štátnych prevratov. Vytvárajú psychologický tlak a simulujú hlas národa. Spolu s tzv. Think-tankom, kaviarňami a klubmi,ako Rotary a Lions klub, tvoria diverzné siete v štáte.

Aká je hlavná stratégia NWO?

Dosiahnuť autogenocídy národa bez odporu. Preto obyvateľstvo nesmie poznať, že tu proti nemu prebieha krutá vojna.

Čo proti zločinom NWO robia kresťanské cirkvi?

Keby kresťanské cirkvi boli naozaj tým, čím majú byť, teda soľou a svetlom sveta, systém zločineckej NWO by bol hneď demaskovaný a neobstál by.

Aké konkrétne prostriedky NWO v súčasnosti k zničeniu Európy používa?

NWO v súčasnosti používa dva konkrétne prostriedky: Istanbulský dohovor a Dublin IV, na ktorý nadväzuje Globálny kompakt.

Čo je podstatou Istanbulského dohovoru?

Prostredníctvom rodovej ideológie totálne likvidovať ľudskú identitu, morálku, zdravé medziľudské vzťahy a hlavne rodinu. K tomu slúži prijímanie manželstva gaymi a lesbičikam. To je spojené s kradnutím detí z akejkoľvek rodiny z dôvodu tzv. prevencie pred domácim násilím.

Čo je Dublin IV?

Dokument Dublin IV, na ktorý nadväzuje Globálny kompakt, nariaďuje bezbrehú a neprestajnú islamizáciu kresťanských území s cieľom ich totálnej likvidácie.

Čo na záver?

Záverom by som povedal: Ak sa národy spoločne nepostavia proti genocídne ideológii NWO, podpíšu si svojou pasivitou masovú eutanáziu – smrť.

Tak prijatelia, Je najvyšší čas zamyslieť sa nad tým, čo sa u nás na Slovensku a krajinách v Európe vlastne deje. Ľudia blízki NWO, ich posluhovači, ako Kiska Čaputová, alebo Nicholsonová, Truban, Dzurinda, Mikloš, Csefalvayová, Klus či Dostál s Budajom, ako aj ich nová generácia zvolených županov, primátorov miest, následne prezidentky republiky Čaputovej a novozvolených poslancov Europarlamentu, ako Nicholsonová a ďalší, je predzvesťou príchodu nových politikov a politických strán NWO, vytvorených, vyškolených a financovaných bankami Rotchildovcov, Rockefelerovcov, či G.Sorosa, ako je progresívna Slovensko, strana Spolu a Kisková Strana za ľudí a za vídatnej pomoci skorumpovaných médií, sorosových mimovládiek, nadácií a tretieho sektora! Zamyslite sa, ak vás niečo napadne, čo viete a nespomenul som to, napíšte, zdieľajte a šírte! Ďakujem vám za vaše názory.

Je najvyšší čas spamätať sa !!

Zdroj: https://www.facebook.com/peter.marcek.5/posts/2443624819030219

  Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Picus Capital. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Picus Capital nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku.

Viac článkov

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Posledné články