utorok, 30 mája, 2023

Štúr: „Kto žije duchom, v tom žije celý svet a on v celom svete.“

Posledné články

„Kto žije duchom, v tom žije celý svet a on v celom svete.“

Štúr sa narodil 28.10.1815 v Uhrovci (Rakúzko-Uhorsko). Vtedy ešte zrejme nevedel že bude hlavným dejateľom našich dejín. Tvorcom nášlo jazyka a povedomia Slovákov.

Narodil sa otcovi ako druhé s piatých detí Samuela Štúra. Učiteľa evanielickej školy v Uhrovci.
Ako pätnásť ročný mál obrovskú zásobu cudzích jazykov. Už v tak v mladom veku hovoril po Nemecky, Grécky, Latinsky, Maďarsky, Francúzky, Posľsky, Srbo-Chorvádzsky, Rusky učil sa aj Hebrejčinu a hovoril aj Indickým Sánschrtom.

Ból geniálnym jazykovedcom! Ako 25 ročný vytvoril základy pre modernú slovenčinu, ktorou hovoríme dodnes. Veril že práve jednotná reč zjednotí Slovákov.

Ľudovít Štúr povedal:
„Práve našu reč môžeme pre jej rozmanitosť nazvať všetkých rečí.“

 

ludovit stúr
Ľudovit Štúr

No v tej dobe s tým pohneval dosť ľudí. Slovenských katolíkov, ktorí písali bernolákovštinov ako napríklad Ján Holý, evanielikov ktorí používali slovakizovanú-čestinu ako Ján Kolár ale aj Čechov, ktorí chceli naučiť Slovákov hovoriť po česky.

 

V knihe Slovanstvo a svet budúcnosti, ktorá je jeho politickým testamentom sa prikláňa k Rusku. Kritizuje a odmieta západnú demokraciu. Bližšia je mu vláda silného panovníka ako parlament. Dávna občina ako kapitalizmus

Aj pädesiat rokov po tragickej smrti Ľudovíta Štúra bol samostatný Slovenský štát Slovákov útópiou. Česi chceli vrámci monarchie autonómiu a my Slováci sme boli radi že sme.

 

Tomáš Garrigue Masaryk

Keď sa začala 1. sv. vojna ,mnohí dúfali že Európa sa zmení.
Tomáš Garrigue Masaryk ako prvý povedal: že monarchia sa po vojne rozpadne a vznike nový štát.

Bez Ľudovíta Štúra by sme dnes hovorili mysleli a žili inak..

 

Dňa 28.10.1918 vznika prvá Česko-Slovenská republika.
Hranice vytýčili mierové zmluvy. Ešte niekoľko mesiacov ich museli legionári brániť zo zbraňou v ruke. Desiatky ľudí pri tomu zahynulo, ale o rok už bolo Česko-Slovensko fungujúcim štátom, i keď problémov bolo viac než dosť.

Tomáš Garrigue Masaryk v tedy povedal:
„Ježíš, ne Caesar, toť smysl našich dějin a demokracie.“

Už sa nikdy nedozviem ako by Štúr regoval na vznik tohto štátu alebo nášho samostatného, zvrchovaného štátu. Na mnohé by pozeral cez prsty no urite by sa našlo aj niečo čo by ocenil.
Môžeme byť radi že sme mali Ľudovíta Štúra, možno by sme skončili ako iné národy bez hraníc a identity.

„Vitaj Slovenčina naša ty dcéra slávy pekná rovnoprávna, ale od dávna utajená pred svetom.“

 

Zdroje:
http://www.stur.sk/citaty.htm
(Reč v Ústave roku 1842. In: AMBRUŠ, J.: Ľudovít Štúr. Dielo v piatich zväzkoch, Bratislava 1954, zv. 2, s. 15)
https://cs.wikiquote.org/wiki/Tomáš_Garrigue_Masaryk

  Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Picus Capital. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Picus Capital nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku.

Viac článkov

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Posledné články