pondelok, 6 decembra, 2021

Sudca najvyššieho súdu VYŠKOLIL Mikulca: „Policajti nemajú právo kontrolovať nulitné „covidové opatrenia“ ani ukladať pokuty…“

Posledné články

Sudca najvyššieho súdu VYŠKOLIL Mikulca: „Policajti nemajú právo kontrolovať nulitné „covidové opatrenia“ ani ukladať pokuty…“

Zdroj: TASR (Mikulec), Policia SR/Facebook

Sudca najvyššieho súdu Štefan Harabin reagoval na status Polície SR.

„Slovenskú dezinformačnú scénu si v posledných dňoch získali „internetoví hrdinovia“, ktorí sa pri kontrole záväzných epidemiologických opatrení často ohradzujú tým, že opatrenia pre nich neplatia a reagujú otázkami „Na základe akého zákona?“ a dožadujú sa, aby im boli vysvetlené“ píše oficiálna stránka Polície SR

Harabin si však myslí úplný opak.

„Kovařikova Polícia Slovenskej republiky verejne  a hanebne klame slovenských občanov a sama sa zo lži aj usvedčuje.
Policajti nemajú právo kontrolovať nulitné „covidové opatrenia“ ani ukladať pokuty. Pokiaľ tak robia zdravý občan nemá povinnosť ich zaplatiť a nič mu nebráni, aby za svojvoľné a šikanózne konanie policajtov podal trestné oznámenia za obmedzovanie osobnej slobody, resp. zneužívania právomoci verejného činiteľa“ poukazuje Harabin a vysvetľuje ďalej

„Polícia  sa sama bez najmenších pochybnosti zo lži aj usvedčuje. Zdravý človek nemá právnu povinnosť nosiť rúško, dať sa testovať, resp. očkovať má právo pokojne a slobodne sa zhromažďovať, bez akýchkoľvek obmedzení, má slobodu pohybu a pobytu aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť. Ide bez najmenších pochybnosti o kategóriu základných práv a slobôd garantovaných Ústavou, Chartou základných práv Európskej únie a Európskym dohovorom o základných ľudských právach a slobodách, Medzinárodným paktom OSN o občianskych a politických právach“ pokračuje Harabin
Ďalej vysvetľuje

„- V zmysle Ústavy Slovenskej republiky
čl. 7 ods. 5:
„medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva  alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi“;

– čl. 154c ods. 1:
„medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom pred nadobudnutím účinnosti tohto ústavného zákona, sú súčasťou jej právneho poriadku a majú prednosť pred zákonom, ak zabezpečujú väčší rozsah ústavných práv a slobôd“;

Kovařikova polícia zámerne a účelovo prehliada rozdiel medzi podmienkou vyžadujúcou obmedzenie základného práva zákonom a jeho obmedzením „na základe zákona“. Ide o dve rozdielne podmienky. Požiadavka zákona nie je formálna požiadavka, ako sa môže zdať laikovi na prvý pohľad. Zákony prijíma len a výlučne Národná rada Slovenskej republiky. Všeobecne záväzné právne predpisy na základe zákona vydávajú iné štátne orgány – orgány výkonnej moci.

Požiadavka obmedzenia základného práva zákonom znamená, že len a jedine parlament smie obmedziť základné právo alebo slobodu.
Túto podmienku vláda Slovenskej republiky, resp. Úrad verejného zdravotníctva tým, že uznesením, resp. vyhláškou ukladajú povinnosť nosiť rúška, resp. povinnosť testovať sa, obmedzovaním práva pokojne a slobodne sa zhromažďovať, slobody pohybu a pobytu aj práva podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť, porušili.
Lebo oni, a nie parlament siahol na základné práva alebo slobody. Takú právomoc Ústava vláde Slovenskej republiky, ani Úradu verejného zdravotníctva nepriznáva.

Vláda Slovenskej republiky, resp. Úrad verejného zdravotníctva nerešpektujú podmienky materiálneho právneho štátu vo vzťahu k forme, akou majú regulovať správanie v štáte. Porušujú Ústavu, Chartu základných práv Európskej únie a Európsky dohovor o základných ľudských právach a slobodách, Medzinárodný pakt OSN o občianskych a politických právach. Uvedené medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná, bez pripustenia výnimiek, jednoznačne určujú, že akékoľvek obmedzenia výkonu základných práv a slobôd je možné len a jedine formou zákona (za splnenia aj ostatných predpokladaných podmienok) a nie normou nižšej právnej sily“ zakončil Harabin

  Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Picus Capital. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Picus Capital nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku.

Viac článkov

1 komentár

  1. Bla bla bla. Články o com?
    Keď nemajú právo to robiť, prečo to potom robia? Prečo porušujú teda akože zákon. Všetci ste múdri k týchto redakciaach a práve vy ste najväčšia špina s vašimi dezinformaciami a mediálnymi sračkami.
    Prečo sa všade verejné aj v správach v TV hovorí o kontrolách keď je to teda protizákonné?
    Co majú teda ľudia presne robiť? Neuposluchnut nariadenia polície a nechať sa odviesť?
    Akože tiež som proti týmto fasistyckym nariadeniam a podobne, ale teda keď ste takí mudrlabzi, napíšte co ľudia majú robiť.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Posledné články