utorok, 7 decembra, 2021

Naplnia sa jeho obavy? „Uvedomujú si ľudia, že Matovičova vláda schválila a NR SR ide schváliť vlastizradu?“

Posledné články

Uvedomujú si ľudia, že Matovičova vláda schválila a NR SR ide schváliť vlastizradu?

„Kto sa nepoučí z histórie, ten si ju zopakuje. Je urážka aj toho malého počtu obetí, ak sa pri výročí okupácie ide spáchať ešte horšia vlastizrada. Vláda už schválila pobyt vojenských špecialistov ozbrojených síl USA na psychologické operácie. Vie vôbec vláda šarlatánov, na čo sú PSYOPS určené, kto je ich cieľovým objektom? Vedia vôbec, že v USA zákonom (formálne) nesmú PSYOPS pôsobiť proti vlastným obyvateľom?

Vedia, že to neplatí pre spojencov a na premývanie mozgov obyvateľstva spojencov môžu? Uvedomujú si, že pre účely obrany nášho územia pred vonkajšou agresiou PSYOPS nepotrebujeme a že môžu byť určené ako súčasť prípravy na agresívne intervenčné vojny pre cudzie záujmy? Vedia, že to môže byť príprava na použitie našej armády ako štítu proti iným štátom, voči ktorým naše obyvateľstvo nemá nepriateľský postoj?

Foto N – Tomáš Benedikovič

Vedia, že cieľovou skupinou je naše obyvateľstvo a že za umožnením zahraničných expertov môže ísť o brutálne protiústavné zneužitie armády? Pritom nepotrebné veliteľstvo, ktoré má v názve aj PSYOPS zriadila už bývalá vláda šarlatánov. Poľahčujúcou okolnosťou nebude zistenie, že nikto v nej netušil, čo to znamená, že sami boli obeťou PSYOPS metódou falošnej vlajky. Pýtame sa správne otázky?

Vedia rodičia obetí, že jednou z dvoch najznámejších PSYOPS v poslednom období mohla byť vražda novinára s priateľkou, lebo vykazuje všetky charakteristické znaky PSYOPS pod metódou falošnej vlajky? Že jej špinavým cieľom mohlo byť dosadenie na prezidentský stolec, do europarlamentu a (našťastie tesne neúspešne) do NR SR extrémistov piatej kolóny, exponentov menšinového neoliberálneho „progresivizmu“, presadzujúcich cudzie hodnoty pre väčšinu?

Vedia, že masívnou celosvetovou PSYOPS, ktorej účelom je prinajmenšom dohodenie gigantických ziskov pre farmakokartely, môže byť „Operácia COVID-19“ s nástrojom držania obyvateľstva pod trvalým strachom pred vírusom? Vedia, že už desiatky rokov vykonávajú na Slovensku PSYOPS prakticky všetky médiá hlavného prúdu, vrátane údajne verejnoprávnej RTVS? Už chápeme, čo vláda schválila a akú vlastizradu ide spáchať parlament?

Viac sa záujemcovia dozvedia v Slobodnom vysielači v nedeľu 23. augusta o 20:30, v ktorej malej časti budem analyzovať len verejne dostupné fakty o probléme.

Za žiadnu cenu nedovoľme okupáciu, cudzie vojenské základne, ani ľahko rozšíriteľné malé jednotky (riadené CIA!!!), zabráňme vlastizrade. Otvorme si oči a vyložme karty na stôl. Masívne množstvo politických šarlatánov naďalej sníva o odovzdávaní právomocí do Bruselu, o vytvorení spoločnej obrany EÚ, dokonca spoločnej armády EÚ.

Namiesto pripravenosti na koaličné pôsobenie, aj to výlučne pre prípad agresie proti nám. Poza chrbát občanov sa rokuje o vytvorení vojenských základní USA na našom území. Poza chrbát sa presadzuje prítomnosť ľahko rozšíriteľných malých jednotiek ozbrojených síl USA ba tajných služieb. Zrazu potrebujeme niečo, čo sme doteraz nepotrebovali. Nie je to podozrivé?

Namiesto jasného odhodlania presadzovať princípy suverenizmu, prevláda agresívna kampaň reprezentantov bezvýznamnej mikromenšiny presadzujúca globalizáciu a europeizáciu Slovenska. Počúvame apely na mladých. Tak som sa rozhodol znovu publikovať otvorený list vtedy mladého kapitána letectva. A budem dúfať, že to aspoň niektorým otvorí oči a pochopia, o čo ide.

Aby sme sa zbavili pocitu nutnosti mať nad sebou niekoho. Svojho času Viedeň, Budapešť, Prahu, Moskvu. Dnes Brusel alebo Washington. Nepotrebujeme ich. To oni potrebujú nás, kolónie. Chcime priateľstvo a vzájomný rešpekt na všetky strany.

Pri príležitosti agresie našich spojencov a okupácie cudzími vojskami je našou povinnosťou povedať „už nikdy viac okupácia, nikdy viac pozývacie listy, nikdy viac kolaborantstvo s agresiou“. Naše ozbrojené sily majú podľa Ústavy jasné poslanie, ktorým je obrana suverenity a územnej celistvosti proti akejkoľvek vonkajšej agresii. Okupácia je agresiou aj vtedy, ak prichádza od spojeneckých vojsk.

Cudzie vojenské základne a dlhodobo umiestnené vojenské jednotky cudzích ozbrojených síl na našom území narušujú suverenitu, označujú bábkový režim. Nazvime to zradou. Sloboda národa, jednotlivca, slova, to je to najcennejšie čo máme. Okupácia, čiže prítomnosť cudzích vojsk popiera slobodu.

Rozmýšľajme a už nikdy nedovoľme okupáciu cudzími vojskami. Ani vojskami spojencov. Nesmieme dovoliť ani spoločnú obranu EÚ a už vôbec nie spoločnú armádu EÚ. Bol by to EuroWehrmacht!

Základne takejto armády by boli základňami okupačnej armády. Z našich vojakov slúžiacich v tejto cudzej armáde by neboli len žoldnieriboli by to janičiari. Nedovoľme ani spoločnú armádu s iným národom, hoci aj malým. Vlastná obrana je tisícnásobne účinnejšia a hospodárnejšia ako akákoľvek cudzia. To je odkaz 21. augusta 1968.

Vráťme sa k poučeniu z histórie. A pozrime sa na nepodarenú psychologickú operáciu protislovenského čechoslovakistického šovinistu vo funkcii ministra obrany, namierenú proti vtedajšiemu protagonistovi silného hnutia vlasteneckých dôstojníkov.

Jej cieľom bol autor týchto riadkov, vtedy hodnosťou kapitán letectva duálneho štátu s ústavou duálneho štátu. Bol začiatok januára 1991. Už som to publikoval, ale tentoraz to zapadá do kontextu vývoja. Najprv v časopise „Slovenský národ“ a postupne v ďalších vtedajších alternatívnych periodikách, vyšiel nasledujúci otvorený list vtedajšiemu tzv. federálnemu českému ministrovi obrany, protislovenskému šovinistovi (originálny text v italiku):

„Vážený pán minister, dňa 28.12.1990 vo večerných hodinách mi veliteľ pluku po telefonickom rozhovore s Vami oznámil Váš odkaz, že som uverejnením článkov v týždenníku Slovenský národ údajne porušil prísahu a že mi odporúčate podať si žiadosť do civilu. (Pozn.: do bytu v Piešťanoch prišli veliteľ pluku aj jeho zástupca, obidvaja spoza rieky Morava, obidvaja sú už na Pravde Božej, plnili len rozkaz, nehneval som sa na nich). S podobným krokom som počítal, ako to vyplýva aj z obsahu článkov, a moje stanovisko je nasledujúce:

Prísahu som neporušil a o tom, či ju neporušujú Vaši poradcovia, by sme mohli viesť diskusiu. Prisahal som vernosť Českej a Slovenskej federatívnej republike.

Či to chcete priznať alebo nie, federácia tu doteraz nikdy nebola a článkami (Pozn.: prvý s názvom „Armáda je semeniskom čechoslovakizmu“) som podal nevyvrátiteľné dôkazy o unitárnosti nášho štátu. Federácia musí byť odvodená od národných republík. Ja som vernosť svojej vlasti – Slovenskej republike – nikdy NEZRADIL, v prípade potreby môžem dokázať, že som nemohol zradiť ani odvodený štátny útvar, tzv. federáciu. No potreby a záujmy republiky a národa zrádza ktosi iný. Ten ktosi sa v mojich článkoch mal možnosť nájsť.

Prečítajte si preto lepšie moje príspevky a zamyslite sa nad ich podstatou. Ak budete chcieť, porozumiete. Napokon si uvedomte, že dnešný obsah prísahy nie je dogmou a z mojich článkov okrem iného vyplýva, že ju nevyhnutne treba zmeniť.

Ja si za všetkým napísaným stojím. Nejdem proti nikomu, ale slovenské záujmy budem brániť napriek akýmkoľvek prekážkam, za cenu akýchkoľvek obetí a netvrdím to ako frázu.

V žiadnom prípade nejde o nacionálne problémy, ako to české šovinistické a protislovenské periodiká servírujú, ale o najzákladnejšie ŠTÁTOTVORNÉ záležitosti. Vy to dobre viete.

K Vášmu odporúčaniu na odchod do civilu mám takéto stanovisko: Na rozdiel od Vás som vojenský ODBORNÍK, spoločnosť do mňa investovala už niekoľko desiatok miliónov korún. (Pozn.: v rozhovore v Obrane Lidu 19.1.1991 Dobrovský okrem iného napísal: /preložené do slovenčiny keďže tento šovinista mi ešte aj krstné meno počeštil, ešteže nepočeštil moje priezvisko, totiž pre tých menej kvalifikovaných by som bol premenovaný na „Petr Krejčí“, to je v preklade po česky moje starodávne slovenské/slovanské priezvisko, majúce v slovenčine množstvo regionálnych derivátov/ „kapitán Ing. Peter ŠVEC …

Je to vynikajúci letec, jeho profesionálne hodnotenie je nadpriemerné, robí učiteľa lietania v leteckom pluku M.R. Štefánika v Piešťanoch, je to skrátka vojak vysokých profesionálnych kvalít“ – koniec jeho citátov). Ďalej otvorený list uvádza:

Moje služby, teda návrat investície, bude slovenský národ potrebovať, a to je hlavný dôvod, prečo z armády v súčasnosti dobrovoľne neodídem! Slepo poslušných dôstojníkov má každá armáda dostatok. Hrdých patriotov je ako šafránu a história ich oceňuje.

Už pred viac ako tromi rokmi ma vyhadzoval z armády jeden z Vašich predchodcov, neponúkate teda nič originálne – netotalitné. Vtedy som mu odkázal, že mám svoju ľudskú aj dôstojnícku hrdosť prinajmenšom rovnakú, ak nie väčšiu ako on. K nemu sa to vtedy nedostalo, vraj našťastie pre mňa.

Vám tieto slová adresujem tiež, tentoraz bez sprostredkovateľa, možno nanešťastie pre mňa. Je mi pritom úplne jedno, čo urobíte. Dnes máte moc a nemám dôvod ovplyvňovať Vaše rozhodnutie. Bez ohľadu na výsledok som Vám ochotný nejasnosti z názorov osobne vysvetliť.

Zo svojich názorových pozícií nemám dôvod, ba ani právo odstúpiť. ZRADY vlastného národa sa nedopustím a na chystanom ZLOČINE proti Slovákom sa nielenže nezúčastním, ale za cenu akýchkoľvek obetí sa mu pokúsim v rámci možností zabrániť!!!

Ako bývalý disident a signatár Charty 77 by ste ma mohli chápať, pán minister. Skúste sa rozpamätať na dôvody, pre ktoré Vás kedysi vyhadzovali zo zamestnania a oživte si obsah dokumentu, ktorý ste podpisovali. Azda prídete na paralelu.

List posielam do viacerých slovenských redakcií. Azda v nich konečne pochopia, že nejde o výstrelky nejakého bláznivého kapitána, ale o osud národa, čo vôbec nepreháňam!!!

Pri jeho zverejnení už možno budem „vyriešený“. Preto Vám chcem na záver pripomenúť ešte toto – ak ste zástancom unitaristickej, centralistickej pseudofederácie (a Vaše činy ma v tom zatiaľ utvrdzujú), v tom prípade našej armáde ako ozbrojeným silám DVOCH ŠTÁTOTVORNÝCH národov nemáte morálne právo veliť!!!

Ministrom nebudete večne, ibaže mne príslušnosť k národu a slovenské vlastenectvo rozkazom odobrať NEMÔŽETE. Na to pamätajte.

Končím so slovami na prezidentskej štandarde „PRAVDA ZVÍŤAZÍ“

S pozdravom a odhodlaním

Kpt. Ing. PETER ŠVEC“

vyjadril sa vo svojom blogu na Pravda Peter Švec

 

  Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Picus Capital. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Picus Capital nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku.

Viac článkov

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Posledné články