sobota, 23 októbra, 2021

Výplata o 100€ viac a okamžité zvýšenie minimálnej mzdy na 800 EUR. Solidarita – Hnutie pracujúcej chudoby

Posledné články

Majster sveta v kulturistike zvalcoval policajta, ktorý zakročil proti invalidovi: “Ty retard! Všetci budete za toto sediet v base!”

Majster sveta v kulturistike zvalcoval policajta, ktorý zakročil proti invalidovi: "Ty retard! Všetci budete za toto sediet v base!"Majster sveta v kulturistike Štefan Havlik...

Takto sa zabávajú! Kotleba zverejnil video, ktoré nemal nikto vidieť! “Má ísť o člena pandemickej komisie na zábave v hoteli Mikado v Nitre…”

Takto sa zabávajú! Kotleba zverejnil video, ktoré nemal nikto vidieť! "Má ísť o člena pandemickej komisie na zábave v hoteli Mikado v Nitre...""Priatelia pred...

Zjednotí svet? Putin oslovil ľudí na celom svete! “Rusko je pripravené vás zjednotiť a obhajovať naše spoločné záujmy!”

Zjednotí svet? Putin oslovil ľudí na celom svete! "Rusko je pripravené vás zjednotiť a obhajovať naše spoločné záujmy!"Prerušenie civilizácií. A je to úloha v...

Matovič, ako ste ho nevideli! Nepríčetný pohľad, nebezpečné vyhrážanie a zosmiešňovanie: “Rozbijem ti PAPUĽU! Ešte raz to povieš a…

Matovič, ako ste ho nevideli! Nepríčetný pohľad, nebezpečné vyhrážanie a zosmiešňovanie: "Rozbijem ti PAPUĽU! Ešte raz to povieš a..."Máš Kuciakovú krv na rukách"Veta, ktorá...

Výplata o 100€ viac a okamžité zvýšenie minimálnej mzdy na 800 EUR. Solidarita – Hnutie pracujúcej chudoby. Naše predvolebné otázky sme odoslali tridsať ôsmim politickým stranám. Politická strana Solidarita – Hnutie pracujúcej chudoby odpovedala na naše otázky a zaujala ekonomickými otázkami.

“Postaráme sa, aby boli po voľbách zvýšené výplaty o minimálne 100 eur mesačne.”

“Našou úlohou je ponúknuť sklamaným ľuďom reálnu alternatívu a reálne východiská. Našou úlohou je pracovať na tom, aby život na Slovensku priniesol dôstojnosť pre všetkých.”

Odpovede na naše otázky uvádzame nižšie.

 

Výplata o 100€ viac a okamžité zvýšenie minimálnej mzdy na 800 EUR

Prečo by mali voliči dať hlas práve vám?

Postaráme sa, aby boli po voľbách zvýšené výplaty o minimálne 100 eur mesačne. Docielime to tak, že zrušíme platenie odvodov zamestnancami z ich mzdy. Tým zároveň zastavíme to, aby politici cez štát vyberali od nás nehorázne vysoké odvody a následne naše peniaze rozkrádali.

Pri najčastejšej priemernej mzde vo výške 938 eur tak každému zamestnancovi zostane naviac oproti súčasnému stavu 142 eur. Navyše, zamestnanci s minimálnou mzdou nebudú platiť ani daň z príjmu. Pri minimálnej mzde 580 eur dnes zamestnanec zaplatí odvody štátu vo výške 78 eur a daň z príjmu vo výške 26 eur. Spolu tak štátu zaplatí 104 eur. Po zavedení nášho opatrenia už nebude platiť nič a na účet mu príde celá minimálna mzda vo výške 580 eur!

Bremeno platenia odvodov vykryjeme najmä z vyššieho výberu daní. Vyšší výber daní vyriešime dvoma konkrétnymi opatreniami. Zrušíme platenie DPH medzi jej platcami, čím skoncujeme s podvodmi na vratkách a získame pre štátny rozpočet minimálne 2 miliardy eur. Ďalej zavedieme poplatok 1,5 % z bankových platobných transakcií do zahraničia, ktorý prinesie do štátneho rozpočtu ďalších 1,115 miliardy eur.

 

Čím sa odlišujete od iných strán?

Našou úlohou je ponúknuť sklamaným ľuďom reálnu alternatívu a reálne východiská. Našou úlohou je pracovať na tom, aby život na Slovensku priniesol dôstojnosť pre všetkých. Rovnaké príležitosti, rovnaké práva pre všetky menšiny a to bez rozdielu. Princípy sociálnej demokracie musíme presadzovať bez ohľadu na to, či to je vhodné, alebo nevhodné z nejakých taktických dôvodov. My nie sme stranou, ktorá kalkuluje a ktorá sa prispôsobuje politickým tendenciám. Máme svoje zásady, ktoré sú nemenné a budeme ich v záujme zamestnancov, živnostníkov, poctivých podnikateľov a tiež sociálne odkázaných skupín presadzovať. Sme presvedčení o tom, že len cez nekompromisnú pravdu, čestnosť voči voličom a presadzovanie ich práv vedie cesta k úspechu.

 

Ktoré sú vaše tri hlavné body, ktoré chcete presadiť v NRSR?

Naše hlavné programové priority sú nasledovné:

1. Okamžité zvýšenie minimálnej mzdy na 800 EUR a prijatie opatrení na zamedzenie negatívnych dopadov tohto zvýšenia pre živnostníkov

2. Zrušenie odvodov zo mzdy pre zamestnancov a zrušenie dane z minimálnej mzdy a skrátenie rozsahu týždenného pracovného času až na 30 hodín týždenne

3. Zrušenie možnosti podvodov pri DPH (zrušenie fakturácie DPH medzi jej platcami a uplatňovania tzv. nadmerného odpočtu tj. vratiek DPH od štátu, DPH bude štátu odvádzať až konečný platiteľ)

 

Čo nové prinášate do Slovenskej politiky?

Je potrebné zvýšiť dôveru ľudí v štát, jeho inštitúcie, politické strany a politikov. Zastaviť rozkrádanie štátu a postaviť zodpovedných pred súd sa dá okamžite jednou právnou úpravou. Lídrov všetkých kandidujúcich strán sme ešte v decembri vyzvali na zmenu ústavného zákona a zverejnenie podrobných majetkových priznaní ešte pred parlamentnými voľbami. Náš predseda Stanislav Mičev tak urobil do úplných detailov. Majetkové priznanie a pôvod jeho majetku sú zverejnené na našej internetovej stránke.

Presadíme sprísnenie majetkových priznaní politikov, vysokých štátnych zamestnancov a sudcov, majetok, o ktorom rozhodne súd, ako o neoprávnenom obohatení bez zdokladovania svojho pôvodu v majetkovom priznaní, prepadne štátu.

 

Ako chcete zamedziť regionálnym rozdielom?

Základnými predpokladmi pre zníženie regionálnych rotdielov sú:

1. Zmena územno-správneho členenia, zníženie počtu vyšších územných celkov a zvýšenie ich kompetencií, vrátane ich finančného zabezpečenia

2. Zmena volebného systému, zrušenie jedného volebného obvodu. Poslanci v NR SR musia byť zodpovední svojim voličom v konkrétnom volebnom obvode.

 

Podporíte malých a stredných podnikateľov?

Pre živnostníkov a malých podnikateľov presadíme nasledovné opatrenia:

1. Povinná maximálnu 14 dňová splatnosť faktúr pre podnikajúcich občanov, aby neboli rukojemníkmi veľkých firiem

2. Možnosť pre živnostníkov zahrnúť si cenu vlastnej práce do nákladov a platiť dane a odvody v jednej sume

3. Obnova poľnohospodárskej výroby a výroby zdravých potravín podporovaním malých regionálnych spracovateľských kapacít

 

Ako chcete zastaviť cenzúru na internete, ktorú praktikuje spoločnosť Facebook a im podobné firmy?

O takejto cenzúre nemáme informácie.

 

Ako chcete zaujať voličov, ktorí sa nezúčastňujú volieb alebo prvovoličov?

Snažíme sa ľuďom vysvetliť, že voliť má zmysel. Snažíme sa ich presvedčiť, že existujú politické strany a ľudia v nich, ktorým sa dá veriť, pretože nie sú odtrhnití od bežných ľudí, ale sú jednymi z nich. V našej strane napríklad nenájdete milionárov. Sme bežní ľudia, ktorí sa angažujú vo svojom voľnom čase, popri zamestnaní, pretože chceme zmeniť fungovanie štátu a politiky.

 

Aký je váš ideálny volič? Vaša cieľová skupina.

Našim cieľom je presadzovať opatrenia v prospech pracujúcich ľudí, hlavne s nízkymi príjmami. Tí to totiž najviac potrebujú.

 

Ako by ste definovali samého/samú seba a svoju stranu/hnutie?

Sme politická strana, ktorej cieľom je obhajovať záujmy pracujúcich, živnostníkov, drobných podnikateľov, farmárov a sociálne alebo zdravotne odkázaných ľudí, naším cieľom je spravodlivá mzda, kvalita zamestnaneckého a podnikateľského prostredia, dôstojný život pre všetkých, zdravá krajina a moderný sociálne spravodlivý štát.

 

Keďže sa často menia hodnoty strán. Na akej strane politického spektra sa nachádzate?

Sme stredo-ľavá politická strana, hlásime sa k ideálom európskej sociálnej demokracie so všetkým, čo k tomu patrí.

 

Koľko percent podľa vás získate?

To záleží na voličoch. K voľbám pristupujeme s veľkou pokorou. Našim cieľom je dostať sa do parlamentu. Každý hlas je povzbudením a reálnou silou, ktorá nám umožňuje pokračovať v presadzovaní opatrení v prospech pracujúcich ľudí. Aj v ďalších voľbách, či už regionálnych, národných alebo európskych, samostatne alebo v spojení s ďalšími. Každý hlas v najbližších voľbách do NR SR 29. februára je preto veľmi dôležitý!

 

Ako chcete zachovať alebo posilniť suverenitu nášho štátu a národa (identitu)?

Strana SOLIDARITA Hnutie pracujúcej chudoby má vo svojom programe veľmi dôležitú časť o výchove k lokálpatriotizmu, k vzťahu k našej krajine a ku kultúrnym hodnotám. Chceme medzi hodnoty vrátiť zdravý vzťah k slovenskému národu. Aby nás nemohol niekto spochybňovať a aby sme z verejného života odsunuli nacionalistický populizmus.

 

Vierou v seba, v svoje schopnosti a schopnosti dobrých ľudí tejto krásnej krajiny porazíme tých, ktorí nás potrebujú mať slepých a hluchých na svoje politické ciele. Veď byť hrdým Slovákom a milovať svoju vlasť máme právo všetci bez politickej príslušnosti.

 

Ste za podporu Istanbulského dohovoru?

V Istanbulskom dohovore nevidíme nič, prečo by ho Slovensko nemalo ratifikovať. Mnoho krajín ho ratifikovalo, sme jednou z posledných krajín, ktoré tak zatiaľ neurobili.

 


Foto: t.aimg.sk/magaziny/B_qbgcwOQPCs3quXeyBKkw.2560~Stanislav-Mi-ev.jpg

PODPORTE NAŠU PRÁCU

  Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Picus Capital. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Picus Capital nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku.

Viac článkov

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Posledné články

Majster sveta v kulturistike zvalcoval policajta, ktorý zakročil proti invalidovi: “Ty retard! Všetci budete za toto sediet v base!”

Majster sveta v kulturistike zvalcoval policajta, ktorý zakročil proti invalidovi: "Ty retard! Všetci budete za toto sediet v base!"Majster sveta v kulturistike Štefan Havlik...

Takto sa zabávajú! Kotleba zverejnil video, ktoré nemal nikto vidieť! “Má ísť o člena pandemickej komisie na zábave v hoteli Mikado v Nitre…”

Takto sa zabávajú! Kotleba zverejnil video, ktoré nemal nikto vidieť! "Má ísť o člena pandemickej komisie na zábave v hoteli Mikado v Nitre...""Priatelia pred...

Zjednotí svet? Putin oslovil ľudí na celom svete! “Rusko je pripravené vás zjednotiť a obhajovať naše spoločné záujmy!”

Zjednotí svet? Putin oslovil ľudí na celom svete! "Rusko je pripravené vás zjednotiť a obhajovať naše spoločné záujmy!"Prerušenie civilizácií. A je to úloha v...

Matovič, ako ste ho nevideli! Nepríčetný pohľad, nebezpečné vyhrážanie a zosmiešňovanie: “Rozbijem ti PAPUĽU! Ešte raz to povieš a…

Matovič, ako ste ho nevideli! Nepríčetný pohľad, nebezpečné vyhrážanie a zosmiešňovanie: "Rozbijem ti PAPUĽU! Ešte raz to povieš a..."Máš Kuciakovú krv na rukách"Veta, ktorá...

Pročko ma strach o život vlastnej rodiny! “Zo srdca preto želám jeho synovi aby nikdy nezažil to čo moje deti vďaka jeho populistickej agresívnej...

Pročko ma strach o život vlastnej rodiny! "Zo srdca preto želám jeho synovi aby nikdy nezažil to čo moje deti vďaka jeho populistickej agresívnej...