sobota, 22 januára, 2022

Vyriešil to Sulík? Súboj Dávida s Goliášom, Chemes verzus Nexis. O prácu príde 400 zamestnancov v hladovej doline

Posledné články

Súboj Dávida s Goliášom, Chemes verzus Nexis. O prácu príde 400 zamestnancov v hladovej doline.
Nexis Fibers a. s. je kľúčovým zamestnávateľom v meste Humenné. Mesto Humenné nemá veľa firiem, ktoré by pokrývali pracovný trh, a tak sú občania Humenného nútený cestovať za pácov dlhé kilometre a vo väčšine až za hranice Slovenska. Toto je krutá realita v hladovej doline na východe Slovenka. Avšak táto situácia sa má drasticky zhoršiť.

Spoločnosť Nexis Fibers má, ako bývala spoločnosť Chemlon 60 ročnú tradíciu vo výrobe priemyselných vlákien. Firma je výrobcom, lán, sieti, airbagov ale aj pneumatík. Ohorozených je viac ako 400 zamestnancov spoločnosti Nexis Fibers a taktiež aj pracovné pozície vo firmách subdodávateľov.

 

Problémom je dodávka energií

Nexis Fibers sídli v priemyselnom parku, ktorý vlastní spoločnosť Chemes. Chemes si v rámci infraštrukturálnych zmien zabezpečila výhradnú distribúciu energií v areálne. A, teda je výhradným dodávateľom energií pre Nexis Fibers. Energetický monopol?

Firmy sú v dlhoročnom spore kvôli dodávke energií. Tento spor vyústil do viac násobného odstavenia energií, čo poškodilo značku firmy Nexis Fibers a. s.
Dňa 6.4.2020 Chemes v liste pre Nexis Fibers píše o tom, že firma Nexis uhradila 997.306,68 EUR namiesto 1.962.253,71 eur.

Chemes:
„po spotrebovaní reálne zaplatených množstiev energií a médií v mesiaci apríl roka2020 (predpokladáme od 17.4.2020) spoločnosť CHEMES, a.s. Humenné pristúpi k obmedzovaniu dodávky energií a médií; za týmto účelom Vás žiadame, aby spoločnosť Nexis Fibers a.s. sama, 60 hodín pred týmto dňom pristúpila k odstavovaniu svoje j prevádzky a svojich strojov a zariadení alebo aby sama špecifikovala v akom poradí majú byť jednotlivé energie a médiá obmedzované vzhľadom na zabezpečenie výroby, resp. vzhľadom na nepoškodenie technických zariadení spoločnosti Nexis Fibers a.s.“

 

Kalkulácie

Spoločnosť Chemes do svojej kalkulácie nepoužila skutočné čísla, a teda presné dáta odberu energií spoločnosti Nexisi Fibers. Skladiaľ teda Chemes čerpá tieto informácie. Pri bližšom preskúmaní sme zistili, že Chemes použil vopred nahlásené množstvá odberu energií, ktoré Nexis Fibers nahlásila na rok 2020 a to ešte v roku 2019 – august ( zdroj: Nexis Fibers).

Avšak podľa platnej zmluvy nie je spoločnosť Nexis Fibers viazaná odobrať spomínané množstvo energie. Nižšia spotreba energií je ľahko odôvodniteľná koronavírusom (nie je potrebné odôvodnenie). No Chemes požaduje doplatenie, pričom Chemes nemá nárok uhradenie či zálohu energií, ktoré Nexisu nikdy nedodal (zdroj: Nexis Fibers).

Spoločnosť Nexis Fibers sa obrátila na súd, ktorý jej vyhovel a nariadil firme Chemes pokračovať v dodávke energií.

Nexis Fiber, CHEMES súdny spor
Nexis Fiber, Chemes súdny spor

Súd taktiež nariadil zabezpečiť neprerušenú dodávku energií a uložil zákaz obmedzenia, zastavenia či porušenia dodávok energií alebo iných médií.

 

Nexis Chemes kalkulácia cien
Nexis Chemes kalkulácia cien / Zdroj: Nexis Fibers a. s.

 

Nexis Chemes kalkulácia cien
Nexis Chemes kalkulácia cien / Zdroj: Nexis Fibers a. s.

 

Aký je, teda výsledok a vymožiteľnosť práva?

Chemes obmedzil Nexis od energií z dňa 9.5 – 10.5. Nexis, preto nahlásila prepúšťanie 400 a viac pracovných miest na úrade práce v Humennom.

„Keďže z tohto média máme zásoby na niekoľko dní, tak v týchto chvíľach pokračuje prevádzka strojov podľa plánu,“ informoval v nedeľu napoludnie Kučeravý (Sme.sk).

„Čo má Chemes v pláne urobiť v najbližších hodinách, bohužiaľ, netušíme. Nexis zatiaľ ponecháva strojné zariadenia v plnej prevádzke bez akýchkoľvek obmedzení,“ dodal (Sme.sk).

Situáciu riešil aj minister hospodárstva Richard Sulík. Sulík: Chemes len naťahuje čas, podáme trestné oznámenie.

 

Ale  čo na to Chemes?

Tvrdenie CHEMES:
Urobili sme ústupky. Dokonca sme ponúkli generálne vysporiadanie – spolupracovať ďalej bez toho, aby si jedna strana voči druhej uplatňovala nároky z minulosti.

Aktívni občania a zamestnanci firmy Nexisi tvoria facebook skupinu pod názvom Humenčania bojujeme za Nexis. Zamestnanci na tejto stránke zverejnňujú informácie a fakty o probléme a širšie informujú verejnosť.

 

Fb Skupina fakt:

Generálne vysporiadanie v poňatí Chemesu znamená, že:

 • Nexis má zabudnúť na svoj preplatok na energiách za r. 2019 vo výške 1,1 Mio €. (toto bude ich „bonus“, ktorý im zostane vo vrecku). Chemes tak požaduje, aby ho Nexis protiprávne zvýhodnil na úkor iných veriteľov.
 • Nexis má zobrať späť žalobu o určenie cien, na základe ktorej má o reálnych cenách rozhodnúť nezávislý súd.
  Nexis má Protimonopolnému úradu tvrdiť, že zneužívacie praktiky Chemesu „vníma ako obchodnoprávny spor“ a sám sa vystaviť riziku uloženia sankcie.
 • Nexis má tvrdiť, že nátlak a vydieranie zo strany Chemesu „vníma ako obchodnoprávny spor“ aj orgánom činným v trestnom konaní a vystaviť sa tak riziku spáchania trestného činu krivej výpovede.
 • Nexis má zabudnúť na škodu 783 tis. €, ktorú mu Chemes spôsobil odstavením energií a na ďalšie škody (144 tis. €).
 • Nexis má doplatiť od začiatku roka 2020 aj za neodobraté energie (vrátane tých, ktoré nemohol odobrať, keďže Chemes ich dodávku prerušil) sumu 677 tis. €.
 • Nexis má do konca roka platiť aj za energie, ktoré skutočne neodoberie, ale predpoklad ich odberu informatívne oznámil Chemesu v auguste min. roka (čo na tom, že je tu nejaká Korona a automobilky a ďalší zákazníci neodoberajú od Nexisu, Chemesu sa platiť musí), cca. 1 Mio € navyše.
 • Ústretový krok Chemesu = zarobiť na Nexise ďalších 3,7 Mio € (na ktoré Chemes nemá nárok) a Nexis bude ďalej platiť ceny viac ako 2-násobne vyššie ako trhové ceny (Nexis má platiť o ďalších 1,7 Mio € ročne viac).

Od zamestnancov spoločnosti Nexis Fibers sme sa dozvedeli o krokoch kontaktovania prezidentky Zuzany Čaputovej, premiéra Igora Matoviča a iných vládnych predstaviteľov. Všetci dobre vieme ako to dopadlo. Predsa nejde o firmu v Bratislave že?

Jedným rozumným riešením by bolo počkať na opätovné vyjadrenie súdu. No, čo ak by súd vydal svoje vyjadrenie po roku? Výsledkom by boli fatálne finančné školy pre firmu Nexis Fibers ako aj poškodenie dobrého mena spoločnosti. Následkom by bolo už spomínané prepúšťanie ako aj údajné obohatenie spoločnosti Chemes. Čo chce robiť Chemes s priestormi firmy Nexis? Pýtal sa to niekto kompetentný? Zaujíma to niekoho?

 

Zákony nerešpektujem fondy vyciciavam?

Chemes fondy, dotácie
Chemes fondy, dotácie

Chemes fondy, dotácie
Chemes fondy, dotácie

Do redakcie nám prišiel e-mail s týmito podkladmi. Ako sa darí firmám bývalého konateľa a zrejmého majiteľa Chemesu:

 • ALTHAN Trade, s.r.o.,
 • Cloud Ventures s.r.o.,
 • Humenné development s.r.o.,
 • Humenská energetická,
  spoločnosť, s.r.o.,
 • CHEMES, a.s. Humenné,
 • CHEMOL s.r.o.,
 • LESY SK FACILITY, s.r.o.,
 • LESY SK, s.r.o.,
 • MOF AGRO, s.r.o.,
 • MOF HODLING, a.s.,
 • MOF INVEST, a.s.,
 • PTAVA Chlmec, s.r.o.,
 • PTAVA, roľnícke družstvo Chlmec,
 • VIHORLAT PRESS, s.r.o. a iné.

 

Bližšie ekonomické informácie o fondoch a dotáciách v tomto pôvodom dokumente: Zákony nerešpektujem fondy vyciciavam-SN.XLSX (ORS)

  Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Picus Capital. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Picus Capital nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku.

Viac článkov

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Posledné články