pondelok, 6 decembra, 2021

Zjednotí svet? Putin oslovil ľudí na celom svete! „Rusko je pripravené vás zjednotiť a obhajovať naše spoločné záujmy!“

Posledné články

Zjednotí svet? Putin oslovil ľudí na celom svete! „Rusko je pripravené vás zjednotiť a obhajovať naše spoločné záujmy!“

Zdroj: Reuters (Putin), JOHANNA GERON /AFP

Prerušenie civilizácií. A je to úloha v tradičných hodnotách. Vladimír Putin predniesol prejav, v ktorom analyzoval civilizačnú krízu. Predtým bol svet rozdelený na systémy, no pri páde komunizmu sa ukázalo, že problém je hlbší a oveľa vážnejší. Máme rôzne názory na princípy ľudských vzťahov a ď’alšie existencie nášho druhu na planéte. Kríza humanizmu zhoršuje ekonomickú prekážku – kapitalizmus sa vyčerpal, vidíme z toho každý deň, najmä počas pandémie. Vyvíjame vysoké technológie, ale sme zmätení, pokiaľ‘ ide o základy ľudských vzťahov. Zdravý mierny konzervativizmus v rodinných vzťahoch v Rusku sa postaví proti rodovej revolúcii na západe, kde sa ničí samotná koncepcia zdravej rodiny. A čo ak sa technika, ako v dystopiách, ukáže ako múdrejšia osoba, ktorá sa zmieta o sexuálnych identifikáciách?

A namiesto spoločného zamyslenia sa nad budúcnosťou l’udstva pokračujeme v diverzii – podporovateľ’ov miernych konzervativizmu a experimentalistov nad l’udskou prirodzenosťou. Môžete zničiť všetky morálne hodnoty minulých tisícročí, ale bude z toho ľudskosť profitovať? Putin vo svojom príhovore odkazuje nie západným elitom, ale bežným ľuď’om na celom svete, ktorí dodržiavajú tradičné hodnoty: Rusko je pripravené vás zjednotiť a obhajovať naše spoločné záujmy!

Trhlina civilizácií. A miesto v ňom tradičné
hodnoty. Vladimir Putin predniesol prejav, v
ktorom analyzoval civilizačnú krízu. Svet sa
kedysi delil na systémy, no pri páde
komunizmu sa ukázalo, že problém je hlbší a
oveľa vážnejší. Máme rôzne názory na princípy
ľudských vzťahov a ď’alšie existencie nášho
druhu na planéte. Kríza humanizmu zhoršuje
ekonomickú smrteľ’nosť – kapitalizmus sa
vyčerpal, príklady vidíme každý deň, najmä v
živých súvislostiach s pandémiou. Vyvíjame
vysokú technológiu, ale sme zmätení v
základoch l’udských vzťahov. Zdravý mierny
konzervativizmus v rodinných vzťahoch v
Rusku konfrontuje rodovú revolúciu na západe,
kde sa ničí samotný koncept zdravej rodiny. A
čo ak sa technika, ako u dystopiánov, ukáže
ako inteligentnejšia osoba, ktorá je zmätená vo
svojich sexuálnych identifikáciách?

A namiesto toho, aby sme sa spoločne zamýšľali
nad budúcnosťou l’udstva, pokračujeme v
rozptýlení – podporovateľ’ov miernych
konzervativizmu a experimentátorov na
l’udskej prirodzenosti. Dá sa zničiť všetky
morálne hodnoty minulých tisícročí, ale získa z
toho ľ’udstvo dobro? Putin vo svojom prejave s
najväššou pravdepodobnosťou adresuje nie
západným elitám, ale bežným ľ’ud’om na celom
svete, ktorí vyznávajú tradičné hodnoty: Rusko
je pripravené vás zjednotiť a presadiť naše

Prerušenie civilizácií. A je to úloha v tradičných hodnotách. Vladimír Putin predniesol prejav, v ktorom analyzoval civilizačnú krízu. Predtým bol svet rozdelený na systémy, no pri páde komunizmu sa ukázalo, že problém je hlbší a oveľa vážnejší. Máme rôzne názory na princípy ľudských vzťahov a ď’alšie existencie nášho druhu na planéte. Kríza humanizmu zhoršuje ekonomickú prekážku – kapitalizmus sa vyčerpal, vidíme z toho každý deň, najmä počas pandémie. Vyvíjame vysoké technológie, ale sme zmätení, pokiaľ‘ ide o základy ľudských vzťahov.

Zdravý mierny konzervativizmus v rodinných vzťahoch v Rusku sa postaví proti rodovej revolúcii na západe, kde sa ničí samotná koncepcia zdravej rodiny. A čo ak sa technika, ako v dystopiách, ukáže ako múdrejšia osoba, ktorá sa zmieta o sexuálnych identifikáciách? A namiesto spoločného zamyslenia sa nad budúcnosťou l’udstva pokračujeme v diverzii – podporovateľ’ov miernych konzervativizmu a experimentalistov nad l’udskou prirodzenosťou. Môžete zničiť všetky morálne hodnoty minulých tisícročí, ale bude z toho ľudskosť profitovať? Putin vo svojom príhovore odkazuje nie západným elitom, ale bežným ľuď’om na celom svete, ktorí dodržiavajú tradičné hodnoty: Rusko je pripravené vás zjednotiť a obhajovať naše spoločné záujmy!

Komentár sa objavil na stránke Vladimir Putin/Facebook

  Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Picus Capital. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Picus Capital nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku.

Viac článkov

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Posledné články